betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37871)
    Książki (6495)
    Artykuły i czasopisma (16426)
    Materiały konferencyjne (13631)
    Rozprawy doktorskie (1091)
    Opublikowane recenzje (81)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (57)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Materiały konferencyjne - redakcja książki

typ: książki (materiały konferencyjne)

  

Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 162
123456 ... 9
następne


DYMAMESI 2017 : The International Colloquium Dynamics of Machines and Mechanical Systems with Interactions, Cracow, February 28 - March 1 : proceedings
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2017
Zbiorowe
Konferencja Naukowa "650 lat Prokocimia", Kraków, 24-26 listopada 2017 r. : streszczenia
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2017

XX Forum Architektury Krajobrazu : praktyka zawodowa – badania naukowe – dydaktyka, [Kraków], 21-23 września 2017 r. : streszczenia – abstracts
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2017

Energy and Fuels 2016, Krakow, Poland, September 21-23, 2016
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2017

Cyclostationarity: Theory and Methods III : contributions to the 9th Workshop on Cyclostationary Systems and Their Applications, Grodek, Poland, 2016
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2017

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa OSA – Odpady, Środowisko, Atmosfera, [20-21 kwietnia 2016] : materiały pokonferencyjne, referaty, prezentacje
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2016

3rd International Student Conference of Conservation and Restoration of Works of Art, Cracow, 17th-19th March 2016
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2016

Back to the Sense of the City : 11th VCT International monograph book, Year 2016, July, Krakow
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2016

KONMOT - 2016 : Scientific Automotive Conference, September 22nd-23rd, Krakow, Poland : book of abstracts
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2016

Modern polymeric materials for environmental applications. Vol. 6, 6th International Seminar, Kraków, 27-29 April 2016 : including COST MP1206 Workshop 'Electrospinning vs traditional polymer processing methods: comparison of innovative technical applications'
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2016

2nd Congress of Polish Conservators, Warsaw – Cracow, October 6-9, 2015 : thesis
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2015

II Kongres Konserwatorów Polskich, Warszawa – Kraków, 6-9 października 2015 : tezy
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2015
Jasieńko, Jerzy; Kadłuczka, Andrzej; Stala, Klaudia
Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce : nowe otwarcie : II Kongres Konserwatorów Polskich, 6-10 października 2015, Warszawa – Kraków : wydawnictwo pokongresowe
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2015

Kryształki Molekularne 2015 : materiały Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 2-4 września 2015 r.
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2015

Nowoczesne materiały, techniki i technologie we współczesnym budownictwie : II Konferencja Naukowo-Techniczna TECH-BUD' 2015, Kraków, 21-23 października 2015 r.
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2015

Gospodarka Wodno-Ściekowa i Odpadowa Miast oraz Obszarów Niezurbanizowanych : streszczenia referatów : II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Tuchola/Tleń, 7-9 września 2015 r.
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2015

Cyclostationarity : Theory and Methods - II : Contributions to the 7th Workshop on Cyclostationary Systems and Their Applications, Grodek, Poland, 2014
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2015

KS2015 : Konferencja Naukowo-Techniczna Konstrukcje Sprężone, [Kraków, 16-17 kwietnia 2015]
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2015

III Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem, Kraków, 25-27 września 2015 : streszczenia
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2015

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa OSA – Odpady, Środowisko, Atmosfera, [5-6 czerwca 2014] : materiały pokonferencyjne, referaty, prezentacje
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2014

123456 ... 9
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/