Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46328)
    Książki (7578)
    Artykuły i czasopisma (20927)
    Materiały konferencyjne (22959)
    Rozprawy doktorskie (1189)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (102)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Materiały konferencyjne - redakcja książki

typ: książki (materiały konferencyjne)

  

Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 219
poprzednie
1234567891011
następne


Hydrotechnika VII'2005 : sympozjum ogólnokrajowe, Ustroń 17-19 maja 2005 r. : materiały
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2005

Techniczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości : II Polsko-Ukraińska Konferencja Naukowa : zbiór prac
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2005

Modern polymeric materials for environmental applications. Vol. 1, 1st International Seminar, Kraków, 16-18 Dec. 2004
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2004

Aktualne problemy gospodarki wodno-ściekowej : XIV Konferencja Naukowo-Techniczna, Częstochowa-Ustroń, 27-28 września 2004 r.
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2004

Kompleks mocznikowo-nadtlenkowy (UHP) - efektywny utleniacz związków nienasyconych
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2004

Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych : XVI konferencja naukowa, Kraków-Korbielów, 08-11 marca 2004 : materiały pokonferencyjne
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2004

IUTAM symposium on evolutionary methods in mechanics : proceedings of the IUTAM symposium held in Cracow, Poland, 24 -27 September, 2002
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2004

Rozprawy z mechaniki konstrukcji i materiałów : sesja jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin profesora Gwidona Szefera
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2004

3rd International Congress on Intelligent Building Systems : InBus 2004 : congress proceedings
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2004

Symulacja w badaniach i rozwoju : prace wygłoszone na X Jubileuszowych Warsztatach PTSK [Kraków - Zakopane, 10-12 września 2003]
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2004

Zagadnienia stanów granicznych konstrukcji stalowych : konferencja naukowa połączona z jubileuszem 50. lecia pracy naukowej i zawodowej oraz 70. lecia urodzin Prof. dr hab. inż. Zbigniewa Mendery, Kraków, 22-23 kwietnia 2004 r. : materiały konferencyjne
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2004

Budownictwo sakralne w krajach Grupy Wyszehradzkiej : Międzynarodowa Konferencja, Kraków, 2 października 2003
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2003

Konkurencyjność miast i regionów jako problem planowania przestrzennego w perspektywie integracji z Unią Europejską : Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: "Kierunki i potrzeby przekształceń miast i regionów w aspekcie równoważenia rozwoju oraz integracji z Unią Europejską", Kraków 18-19 październik 2002
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2003

Żelbetowe i sprężone zbiorniki na materiały sypkie i ciecze : XII Konferencja Naukowo-Techniczna, Kraków, 19-21 listopada 2003
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2003

Bankowość korporacyjna i inwestycyjna : praca zbiorowa
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2003

I Ogólnopolskie Seminarium Naukowo-Techniczne pt. "Elektroniczna Karta Pracownika Uczelni oraz Studenta - K@Elektron : materiały seminarium
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2003

Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych : XV Konferencja Naukowa, Kraków-Korbielów, 03-06 marca 2003 : materiały pokonferencyjne
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2003

2nd International Congress on Intelligent Building Systems : InBus 2002 : systemy sterowania oraz zarządzania bezpieczeństwem i energią w nowoczesnych budynkach : materiały kongresu
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2002

Problemy podziemnej komunikacji miejskiej w Krakowie : materiały Konferencji Naukowo-Technicznej, Kraków, 26-27 listopada 2002
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2002

The Transformation of the City Space on the Background of the Political-Economic Changes in Central Europe : 4th International Symposium, Cracow, 19th-20th April 2002 : proceedings
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2002

poprzednie
1234567891011
następne

© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/