Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46328)
    Książki (7578)
    Artykuły i czasopisma (20927)
    Materiały konferencyjne (22959)
    Rozprawy doktorskie (1189)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (102)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Materiały konferencyjne - redakcja książki

typ: książki (materiały konferencyjne)

  

Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 219
poprzednie
1 ... 67891011


Pojazdy szynowe w transporcie europejskim : IX Konferencja Pojazdy szynowe, Kraków, Muszyna 8-10.12.1992 : referaty
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1992

VI Sympozjum : wpływy sejsmiczne i parasejsmiczne na budowle : materiały pokonferencyjne
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1992

Trakcja elektryczna : wybrane problemy : V Konferencja Naukowa SEMTRAK '92
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1992

I Ogólnopolska Sesja Naukowa nt.: Realizacja wartości naczelnych w kształtowaniu przestrzeni" : sesja pierwsza pt.: Architektura cysterska w Polsce, Kraków 27 maja 1991 (materiały na sesję)
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1991

Dynamical problems in mechanical systems : proceedings of the 2nd Polish-German Workshop, March 10-17, 1991, in Pade[r]born
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1991

Creep in Structures : 4th IUTAM Symposium, Cracow, Poland September 10-14, 1990
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1991

Tworzywa sztuczne w budowie maszyn : VI Seminarium Kraków, 10-12 października 1991 roku : referaty
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1991

Architektura stosowna : materiały pokonferencyjne z X Ogólnopolskiego Konwersatorium Polskiej Architektury Współczesnej zorganizowanego przez Komisję Urbanistyki i Architektury Oddziału PAN w Krakowie, Mogilany, 15-18 listopada 1989 r.
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1990

Moda : materiały pokonferencyjne z IX Ogólnopolskiego Konwersatorium Polskiej Architektury Współczesnej zorganizowanego przez Komisję Urbanistyki i Architektury PAN w Krakowie przy współpracy Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Mogilany, 23-26 listopada 1988 r.
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1989

Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Instytutu Matematyki Politechniki Krakowskiej, Janowice 1987.X.16-18
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1988

Osobowość twórcza : materiały z VI Ogólnopolskiego Konwersatorium Polskiej Architektury Współczesnej, Mogilany 14-15 listopada 1985 r.
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1987

Sfera pamięci : materiały pokonferencyjne z V Ogólnopolskiego Konwersatorium Polskiej Architektury Współczesnej, Mogilany k. Krakowa 15-16 listopada 1984
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1986

Sfera osobista w przestrzeni społecznej : materiały pokonferencyjne z IV Ogólnopolskiego Konwersatorium Polskiej Architektury Współczesnej, zorganizowanego przez Komisję Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie, Ośrodek Konferencyjny PAN w Mogilanach pod Krakowem, 3-4 listopada 1983
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1984

XII Zjazd Termodynamików : materiały zjazdowe, Kraków - Rytro wrzesień 1984. Cz. 1
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1984

XII Zjazd Termodynamików : materiały zjazdowe, Kraków - Rytro wrzesień 1984. Cz. 2
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1984

Automatyzacja udostępniania zbiorów bibliotecznych : Seminarium, Janowice 5-6 grudnia 1978 r : referaty
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1979

Hamulce w pojazdach
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1978

Aktualne problemy naukowej organizacji pracy w bibliotekach polskich
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1978

System automatyzacji udostępniania zbiorów bibliotecznych. Materiały do bibliografii (1936-1978)
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1978

poprzednie
1 ... 67891011

© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/