Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (44714)
    Książki (7293)
    Artykuły i czasopisma (20177)
    Materiały konferencyjne (22680)
    Rozprawy doktorskie (1171)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (96)
Inne bazy bibliograficzne (14798)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2185)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7666)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Materiały konferencyjne - redakcja książki

typ: książki (materiały konferencyjne)

  

Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 203
poprzednie
1 ... 567891011
następne


East European Conference on Wind Engineering EECWE'94, 4-8 July 1994 Warsaw-Poland : preprints. Part 2 Vol. 1.
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1994

O tożsamość wsi III generacji. Streszczenie referatów wygłoszonych na I-ej Sesji Naukowej zorganizowanej w dniu 6-tym maja 1993 roku w ramach Sekcji Architektury i Planowania Wsi Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1993

Racjonalizacja zużycia energii w procesie przewozowym PKP : materiały Konferencji Naukowo-Technicznej, Zembrzyce, 27-28 maj 1993r.
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1993

Diagnostyka nawierzchni szynowej i podtorza : materiały sympozjum Naukowo-Technicznego, Zakopane, 9-10 grudnia 1993 r.
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1993

Diagnozowanie urządzeń w energetyce cieplnej : konferencja naukowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. inż. Franciszka Młynarskiego
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1993

Współczesne problemy inżynierii wodnej : konferencja naukowa, 15-16 listopad 1993, Poręba k/Myślenic
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1993

Zastosowanie informatyki w kolejowym transporcie wewnątrzzakładowym : materiały Seminarium Naukowo-Technicznego, Częstochowa-Poraj 21-22 października 1993
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1993

Doktryna i ruch konserwatywny we współczesnym świecie : materiały pokonferencyjne : praca zbiorowa
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1992

Zmniejszenie strat energetycznych : eksploatacja pojazdów samochodowych, Kraków, czerwiec 1992 roku : materiały konferencyjne
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1992

Zmniejszenie strat energetycznych w pojazdach samochodowych : silniki spalinowe, Kraków, czerwiec 1992 roku : materiały konferencyjne
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1992

Pojazdy szynowe w transporcie europejskim : IX Konferencja Pojazdy szynowe, Kraków, Muszyna 8-10.12.1992 : referaty
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1992

VI Sympozjum : wpływy sejsmiczne i parasejsmiczne na budowle : materiały pokonferencyjne
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1992

Trakcja elektryczna : wybrane problemy : V Konferencja Naukowa SEMTRAK '92
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1992

I Ogólnopolska Sesja Naukowa nt.: Realizacja wartości naczelnych w kształtowaniu przestrzeni" : sesja pierwsza pt.: Architektura cysterska w Polsce, Kraków 27 maja 1991 (materiały na sesję)
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1991

Dynamical problems in mechanical systems : proceedings of the 2nd Polish-German Workshop, March 10-17, 1991, in Pade[r]born
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1991

Creep in Structures : 4th IUTAM Symposium, Cracow, Poland September 10-14, 1990
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1991

Tworzywa sztuczne w budowie maszyn : VI Seminarium Kraków, 10-12 października 1991 roku : referaty
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1991

XII Zjazd Termodynamików : materiały zjazdowe, Kraków - Rytro wrzesień 1984. Cz. 1
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1984

XII Zjazd Termodynamików : materiały zjazdowe, Kraków - Rytro wrzesień 1984. Cz. 2
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1984

Automatyzacja udostępniania zbiorów bibliotecznych : Seminarium, Janowice 5-6 grudnia 1978 r : referaty
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1979

poprzednie
1 ... 567891011
następne

© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/