Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48904)
    Książki (7444)
    Artykuły i czasopisma (22394)
    Materiały konferencyjne (22329)
    Rozprawy doktorskie (1234)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Materiały konferencyjne - redakcja książki

typ: książki (materiały konferencyjne)

  

Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 236
poprzednie
1 ... 56789101112
następne


Zespoły cięgłowo-zderzne kolejowych środków transportowych dla realizacji przewozów wschód-zachód : seminarium naukowo-techniczne, Kraków 15-16 luty 1996
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1996

Metal structures : the Ninth International Conference, 26-30 June 1995, Kraków (Poland) : [preliminary report] = Dziewiąta Międzynarodowa Konferencja. Vol. 2
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1996

Symulacja w badaniach i rozwoju : zbiór referatów Drugich Warsztatów Naukowych PTSK Warszawa, 25-26 listopada 1994 r.
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1996

Doskonalenie eksploatacji biologicznych oczyszczalni ścieków : materiały seminarium TEMPUS-PHARE, Kraków, 9-10 września 1996
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1996

Prace polskich architektów na tle kierunków twórczych w architekturze i urbanistyce w latach 1945-1995 : Międzynarodowa Konferencja 50-lecia Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. T. 4, Materiały pokonferencyjne
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1996

Sacrum w ogrodach : materiały konferencji : Sacrum w ogrodach historycznych i symbolika ich roślinności, Kalwaria Zebrzydowska, 9-10 listopada 1995. Cz. 2, Kultowe tereny zieleni, symbole kultowe i symbolika roślinności
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1996

Praktyki wakacyjne jako element dydaktyki studentów Wydziału Architektury : streszczenia referatów wygłoszonych na Sesji Naukowej w dniu 17 października 1994 roku w ramach Sekcji Architektury i Planowania Wsi Komisji Urbanistyki i Architektury PAN Oddziału w Krakowie
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1995

Komputeryzacja bibliotek a potrzeby użytkowników : materiały konferencyjne, Kraków - Łopuszna 16-18 maja 1995
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1995

Metal structures : the Ninth International Conference, 26-30 June 1995, Kraków (Poland) : [preliminary report] = Dziewiąta Międzynarodowa Konferencja. Vol. 1
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1995

70-lecie urodzin Profesora Romana Ciesielskiego : materiały na Sesję Jubileuszową : 25 października 1995
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1995

Computer and multimedia aided education MEDIA'95 : proceedings of the Tempus JEP 4436 Seminar, Kraków 12-13 May 1995
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1995

Metodologia pracy naukowej ze studentami na Wydziale Architektury : materiały konferencyjne : praca zbiorowa
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1995

Prace polskich architektów na tle kierunków twórczych w architekturze i urbanistyce w latach 1945-1995 : Międzynarodowa Konferencja 50-lecia Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. T. 2
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1995

Prace polskich architektów na tle kierunków twórczych w architekturze i urbanistyce w latach 1945-1995 : Międzynarodowa Konferencja 50-lecia Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. T. 1
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1995

Prace polskich architektów na tle kierunków twórczych w architekturze i urbanistyce w latach 1945-1995 : Międzynarodowa Konferencja 50-lecia Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. T. 3
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1995

Problemy projektowania architektoniczno-budowlanego w aktualnych warunkach społeczno-ekonomicznych : referaty wygłoszone na II Ogólnopolskiej Sesji Naukowej zorganizowanej w dn. 5 maja 1995 r. w ramach prac Sekcji Budownictwa Ogólnego Komisji Urbanistyki i Architektury o/PAN w Krakowie. [Cz.] 2
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1995

Problemy naukowo-badawcze konstrukcji inżynierskich : sesja naukowa z okazji 70-lecia urodzin Profesora Romana Ciesielskiego
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1995

Wieś - negatywną czy pozytywną alternatywą miasta : streszczenia referatów [...]. [T.] 2
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1994

KONMOT'94 : Ekonomiczne i ekologiczne aspekty rozwoju pojazdów samochodowych i silników spalinowych, Kraków – Raba Niżna, październik 1994 : materiały konferencyjne. T. 1, Pojazdy samochodowe : konstrukcja, technologia, eksploatacja
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1994

KONMOT'94 : Ekonomiczne i ekologiczne aspekty rozwoju pojazdów samochodowych i silników spalinowych, Kraków – Raba Niżna, październik 1994 : materiały konferencyjne. T. 2, Silniki spalinowe : konstrukcja i badania
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 1994

poprzednie
1 ... 56789101112
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/