Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XVI Konferencja Naukowa, 1970

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1970
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 116
123456
następne

Kaufman, Stefan
VI Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Konstrukcji Sprężonych (Praga 6-13 czerwca 1970)
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Nowakowski, Bolesław
Roman Kozak Profesor zwyczajny, doktor inżynier
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Wasiutyński, Zbigniew
O metodzie rozwijania nauk technicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Staniszkis, Witold
Organizacja procesów budownictwa rolniczego przy zastosowaniu metod sieciowych [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Zawiślak, Marian; Niedzielski, Jan
Stosownie metody PERT w budownictwie rolniczym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Juchniewicz, Romuald
Zabezpieczenie przeciwkorozyjne konstrukcji stalowych zimnogiętych w budownictwie rolniczym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Kozak, Roman
Tworzywa sztuczne w budownictwie rolniczym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Kuczyński, Władysław
Przekrycia siatkobetonowe w budownictwie rolniczym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Wawrzyńczak, Stefan
Budownictwo ferm dla przemysłowej produkcji zwierzęcej [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Tomczyk, Stefan
Budownictwo ferm dla przemysłowej produkcji zwierzęcej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Ciechanowicz, Stefan
Uprzemysłowienie rolniczego budownictwa ogólnego (budynki mieszkalne i użyteczności publicznej)
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Nowakowski, Bolesław
Rozwój i kierunki uprzemysłowienia budownictwa inwentarskiego w aspekcie zagadnień mikroklimatu i stosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Tłoczek, Ignacy
Kierunki rozwoju uprzemysłowienia budownictwa inwentarskiego [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Płoński, Władysław
Rozwój i kierunki uprzemysłowienia budownictwa inwentarskiego w aspekcie zagadnień mikroklimatu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Staśkiewicz, Kazimierz
Rozwój i kierunki uprzemysłowienia budownictwa inwentarskiego w aspekcie stosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Litwin, Bogusław
Rozwój zaplecza naukowo-technicznego w budownictwie rolniczym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Osiecka, Ewa
Zaprawy budowlane z żywic poliestrowych nienasyconych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Oberski, Józef
Wpływ ciężaru ścian osłonowych i przekryć dachowych na koszty konstrukcji obiektu budowlanego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Nasierowski, Maciej
Warunki i możliwości techniczne i organizacyjne produkcji kruszyw naturalnych do betonu zwykłego wg wymagań nowej normy BN-69/6721-02
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970
Lewczuk, Andrzej; Tatar, Janusz
Badania nad przydatnością lessów do produkcji kruszyw lekkich spiekanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1970

123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/