betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37871)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

XLIII Konferencja Naukowa, 1997

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1997
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 153
123456 ... 8
następne

Wolski, Bogdan; Żmudziński, Zdzisław
Nośność pali iniekcyjnych w świetle analitycznej metody interpretacji wyników obciążeń próbnych
Typ: referat opublikowany w książce
Żukowski, Michał; Woźniak, Małgorzata; Pauk, Włodzimierz
Sprężysty 2D-model gruntu zbrojonego
Typ: referat opublikowany w książce
Mąkinia, Barbara; Topolnicki, Michał
Ocena stateczności i deformacji wysokiej skarpy odpadów komunalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Sternik, Krzysztof
Anizotropowy model ścieżek naprężenia w analizie współdziałania fundamentu z podłożem
Typ: referat opublikowany w książce
Motak, Edward; Żmudziński, Zdzisław; Pietrzyk, Kazimierz
Wybrane zagadnienia stosowania wysokociśnieniowych pali iniekcyjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Kliszczewicz, Ryszard; Kliszczewicz, Barbara
Numeryczna symulacja współdziałania sprężystej nadbudowy z górniczo deformującym się podłożem
Typ: referat opublikowany w książce
Wandzik, Grzegorz; Szojda, Leszek; Majewski, Stanisław; Klemczak, Barbara
Analiza numeryczna skuteczności niektórych metod zabezpieczania budynków przed wpływem górniczych deformacji terenu
Typ: referat opublikowany w książce
Sękowski, Jerzy; Gryczmański, Maciej
Model układu poduszka piaskowa - słabe podłoże dla praktyki fundamentowania
Typ: referat opublikowany w książce
Glinicka, Małgorzata Jadwiga
Modelowanie układu dynamicznego "grunt-pulsator"
Typ: referat opublikowany w książce
Fedczuk, Paweł
Odrywanie ławy fundamentowej od nieliniowo-odkształcalnego podłoża
Typ: referat opublikowany w książce
Łańczak, Władysław; Dembiński, Mariusz
Badania eksperymentalne fundamentu traka (pionowa pilarka ramowa)
Typ: referat opublikowany w książce
Szajna, Waldemar; Cyrok, Grzegorz
Nieliniowa analiza współdziałania zbiorników żelbetowych z podłożem gruntowym
Typ: referat opublikowany w książce
Pieczyrak, Jacek; Bzówka, Joanna; Kubański, Andrzej
Wpływ zbrojenia na nośność mikropali formowanych techniką ciśnieniowo-strumieniową
Typ: referat opublikowany w książce
Kulczykowski, Marek; Bogdanowicz, Urszula
Rozpoznanie stanu naprężenia w zbrojeniu ściany oporowej z gruntu zbrojonego
Typ: referat opublikowany w książce
Izbicki, Ryszard J.; Batog, Andrzej
Nośność graniczna podłoża gruntowego anizotropowo skonsolidowanego
Typ: referat opublikowany w książce
Kinash, Roman
Introduction of snow load standards taking into consideration the data obtained by meteorological stations unprotected from wind
Typ: referat opublikowany w książce
Matysek, Piotr; Janowski, Zbigniew
Analiza nośności i odkształcalności murów z uwagi na wymagania konstrukcyjne
Typ: referat opublikowany w książce
Miedziałowski, Czesław; Malesza, Mikołaj; Baszeń, Michał
Badania wytrzymałościowe ścian szkieletowych budynków drewnianych
Typ: referat opublikowany w książce
Werner, Witold A.
Reengineering w budownictwie
Typ: referat opublikowany w książce
Kęcka-Piotrowska, Krystyna; Paczkowski, Witold M.
Polioptymalny dobór docieplenia ścian budynku jednorodzinnego
Typ: referat opublikowany w książce

123456 ... 8
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/