Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLIII Konferencja Naukowa, 1997

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1997
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 153
poprzednie
12345678
następne

Nowakowski, Andrzej B.; Kosińska, Anna
Badania belek z betonu wysokowartościowego poddanych jednoczesnemu skręcaniu i zginaniu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Klempka, Krzysztof; Knauff, Michał
Zasady Eurokodu w zastosowaniu do zbrojenia na ścinanie złożonego ze strzemion i prętów odgiętych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Klimov, Julij
Improvement of design methods for reinforced concrete structures according to limit states of the second group
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Wandzik, Grzegorz; Jóźwiak, Ireneusz
Badania laboratoryjne i numeryczne gęsto perforowanych ścian betonowych poddanych ściskaniu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Gromysz, Krzysztof
Badania połączeń poprzecznych w zespolonych stropach deskowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Goszczyński, Stefan; Włodarczyk, Maria; Cecot, Jarosław
Próba oceny przebiegu procesów niszczenia i uplastycznienia w zginanym przekroju żelbetowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Wesołowski, Marek; Nagrodzka-Godycka, Krystyna; Korzeniowski, Piotr; Godycki-Ćwirko, Tadeusz
Wybrane problemy wymiarowania konstrukcji żelbetowych według EC2 i PrPN/B-03264
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Glenszczyk, Marianna
Badania żelbetowych płyt ciągłych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Grabiec-Mizera, Teresa; Dmochowski, Grzegorz
Doświadczalna i numeryczna analiza belek żelbetowych obciążonych doraźnie i długotrwale
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Staszczuk, Paweł; Czarnecki, Witold
O projektowaniu słupów żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Cichocki, Marian
Trójkierunkowe siatki zbrojenia w płaskich elementach żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Szulc, Jarosław; Cholewicki, Andrzej
Kompletny model numeryczny konstrukcji żelbetowej na przykładzie analizy biegu schodowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Perlova, Helen; Chirva, Vladimir; Chirva, Tatyana
Calculatin of strength of eccentric compression reinforced concrete elements at random loading
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Kliszczewicz, Alina; Ajdukiewicz, Andrzej; Hulimka, Jacek
Badania połączeń płyta-słup o konstrukcji zespolonej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Kamińska, Maria E.; Abdall, Ali M.
Doświadczalne badania żelbetowych słupów z betonu o wysokiej wytrzymałości
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Chrobok, Roman; Wójcicki, Zbigniew
Analiza wrażliwości układu fundament-wstrząsarka ze względu na mimośrodowość posadowienia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Pamin, Jerzy; Pabisek, Ewa; Waszczyszyn, Zenon; Radwańska, Maria
Nieliniowa analiza powłoki żelbetowej chłodni kominowej z imperfekcjami geometrycznymi i otworem technologicznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Tejchman, Jacek
Lokalizacja odkształceń stycznych i samowzbudne efekty dynamiczne podczas procesu opróżniania silosów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Maciąg, Edward; Kuźniar, Krystyna; Tatara, Tadeusz
Badania zachowania się ścian nośnych budynków poddawanych wymuszeniom od odstrzałów w kamieniołomach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Żukowski, Stanisław; Wysocka, Alina; Sieniawska, Róża; Śniady, Paweł
Drgania dźwigara zespolonego pod obciążeniem udarowym z uwzględnieniem efektów reologicznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997

poprzednie
12345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/