Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLIII Konferencja Naukowa, 1997

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1997
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 153
poprzednie
2345678
następne

Bijak, Roman; Kołodziej, Grzegorz; Chodor, Leszek
Wrażliwość nośności konstrukcji nieliniowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Chirva, Tatyana; Chirva, Vladimir
Experimental and theoretical research of dynamic reactions of supporting constructions of active industrial buldings
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Krasoń, Wiesław; Wieczorek, Mieczysław; Bursztynowski, Zbigniew
Osobliwości wytężenia kolejowo-drogowego mostu pływającego w strefie brzegowej przeszkody wodnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Bryja, Danuta; Podwórna, Monika
Niezawodność belkowych mostów drogowych obciążonych losowym strumieniem oscylatorów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Szaniec, Waldemar; Borowicz, Tadeusz
Pręt odkształcalny modelem ruchomego obciążenia konstrukcji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Śniady, Paweł; Biernat, Stanisław
Stochastyczne drgania belki Timoshenki i tarczy PSN wywołane obciążeniem ruchomym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Bujarkiewicz, Adam; Kwiecień, Janusz
System informacji geograficznej jako narzędzie analizujące zmiany środowiska
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Górka, Andrzej; Boruczkowski, Janusz
Bazy graficzno-tekstowe w programowaniu systemów ciepłowniczych i gazowniczych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Rydzewski, Paweł; Sztukiewicz, Romuald
System wspomagania zarządzania siecią ulic miasta Poznania jako element zarządzania majątkiem komunalnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Kania, Mieczysław M.
Teoretyczne i praktyczne problemy stosowania systemów informacji przestrzennej w geotechnice komunalnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Barcikowska, Małgorzata; Strzelecki, Tomasz
Tworzenie oprogramowania GIS jako elementu wdrażania systemu informacji o terenie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Topolnicki, Michał
Fundamentowanie budowli w warunkach słabego podłoża, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów komunikacyjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Przystański, Jerzy
Problemy fundamentowania obiektów liniowych i skupionych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Jasiczak, Józef
Trwałość betonu w wybranych obiektach komunalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Śliwowska, Maria
Kryteria wyboru metod budowy i utrzymania sieci uzbrojenia podziemnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Kalisz, Henryk
Tendencje w projektowaniu i realizacji oczyszczalni ścieków
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Bagieński, Zbigniew
Scenariusze eliminacji paliwa stałego z komunalnych i miejskich źródeł ciepła
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Dembecki, Ferdynand; Barczyński, Andrzej
Aspekty techniczno-ekonomiczne zastosowania gazu ziemnego dla celów komunalnych (bytowych i grzewczych)
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Antoniewicz, Bronisława; Koczyk, Halina
Wpływ rozwoju budownictwa na bilanse cieplne miast i osiedli
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997
Mróz, Tomasz; Szczechowiak, Edward
Planowanie rozwoju systemów zaopatrzenia w ciepło miast i osiedli
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1997

poprzednie
2345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/