Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XIII Konferencja Naukowa, 1967

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1967
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 100
12345
następne

Pogorzelski, Jerzy Andrzej
Nowa metoda obliczeń cieplnych dla prowadzenia robót betonowych i murowych w zimie sposobem zachowania ciepła
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1967
Tomkowiak, Kazimierz
Szczelność kruszywa jako funkcja intensywności wibracji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1967
Tęczyńska, Bożena
Dobór optymalnych wymiarów zbiornika walcowego z uwagi na minimum kosztu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1967
Bielak, Stanisław
Wybrane elementy modelu matematycznego kopalni
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1967
Jakubowski, Bogdan
Metoda programowania, planowania i kontroli realizacji produkcji przedsiębiorstw budowlano-montażowych przy zastosowaniu elektronicznej techniki obliczeniowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1967
Wątorski, Jan; Cyunel, Bogdan
Zastosowanie programowania liniowego do projektowania optymalnej struktury produkcji zespołu wytwórni elementów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1967
Dyżewski, Aleksander
Wybrane problemy teorii organizacji wznoszenia budowli uprzemysłowionych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1967
Sadowski, Jerzy
Wpływ konstrukcji budynku na własności akustyczne przegród międzymieszkaniowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1967
Szudrowicz, Barbara
Wpływ sztywności lekkich przegród budowlanych na ich własności akustyczne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1967
Szarejko, Wacław; Próchniak, Stanisław; Wiśniewski, Janusz
Dobór cementu dla betonów narażonych na korozję siarczanową
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1967
Wielicka, Halina
Stabilizacja piasku przy pomocy żywic mocznikowo-formaldehydowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1967
Hop, Tadeusz; Lonczak, Bronisław; Maćkowski, Ryszard; Magdziorz, Antoni; Miodyński, Zenon
Wytrzymałość i odkształcalność niektórych odmian betonu polimerowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1967
Mazur, Stanisław; Klin, Stanisław
Krytyczna ocena badań wytrzymałości mechanicznej i cech fizycznych kruszyw
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1967
Degler, Andrzej; Lewczuk, Andrzej; Tatar, Janusz
Kruszywo lekkie spiekane w piecopanwiach z mieszaniny gliny i żużla pożelgrudowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1967
Pietras, Zbigniew
Klasyfikacja kruszyw lekkich w zależności od ich wpływu na wytrzymałość i ciężar objętościowy betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1967
Lenkiewicz, Władysław
Zagadnienie wykorzystania odpadów kamiennych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1967
Zembrowski, Jerzy
Określenie współczynnika jednorodności wytrzymałościowej muru z pustaków ceramicznych metodą normalizacji dystrybuanty empirycznej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1967
Pogorzelski, Jerzy
Odkształcenia i naprężenia termiczne w prostokątnych płytach warstwowych z rdzeniem niesztywnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1967
Mielnik, Antoni
Wyniki badań ścianek szklanobetonowych narażonych na wpływy zewnętrzne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1967
Bielawski, Jerzy
Badania nad ustaleniem wpływu rodzaju materiału budowlanego na rozszerzanie się pożaru w budynkach użyteczności publicznej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1967

12345
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/