Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47554)
    Książki (7450)
    Artykuły i czasopisma (21805)
    Materiały konferencyjne (22597)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Materiały konferencyjne w książce

typ: materiały konferencyjne

  

Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 13948
123456 ... 698
następne

Sieńko, Rafał; Bednarski, Łukasz; Howiacki, Tomasz; Zuziak, Katarzyna
Composite and monolithic DFOS sensors for load tests and long-term structural monitoring of road infrastructure
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Łach, Michał; Fryda, Paweł; Pławecka, Kinga; Korniejenko, Kinga
Behavior of geopolymers under changing curing conditions and cyclic temperature changes
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Korniejenko, Kinga; Bazan, Patrycja; Figiela, Beata; Kozub, Barbara; Łach, Michał
Characterization of mine tailings as raw materials for geopolymer synthesis – mineralogical composition
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Ormaniec, Paulina
Removal of organic matter in wastewater samples for identification of microplastic
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Moszkowicz, Łukasz; Krzeptowska-Moszkowicz, Izabela
Czy warunki siedliskowe i klimatyczne są kluczowe dla kształtowania szaty roślinnej? Badania runa na przykładzie parków publicznych Krakowa
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Sieńko, Rafał; Bednarski, Łukasz; Howiacki, Tomasz; Gotowski, Marek; Pietraszak, Paweł; Wiluś, Damian
Most Uniwersytecki w Bydgoszczy: światłowodowe pomiary odkształceń DFOS stalowych zakotwień w trakcie ich naprawy
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kwiecień, Arkadiusz
Systemy PUFJ i FRPU jako zabezpieczenie przed trzęsieniami ziemi konstrukcji żelbetowych ze ścianami wypełniającymi
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Matysek, Piotr; Koziński, Krzysztof
Przyczyny uszkodzeń balkonów i galerii wspornikowych – analiza przypadków w stanach zagrożenia bezpieczeństwa
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Mendes, Gabriel; Gołdasz, Janusz
Advances in the control schemes for MR actuators
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Adamkiewicz, Dagmara; Radziszewska-Zielina, Elżbieta; Szewczyk, Bartłomiej
Assessment of the possibility of transforming post-industrial areas into housing purposes
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Drozd, Wojciech
Analiza katastrof budowlanych w Polsce, w latach 2004-2019
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Radziszewska-Zielina, Elżbieta; Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Steidl, Tomasz
Wybrane aspekty diagnostyki i remontu sakralnych obiektów zabytkowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Topa-Skwarczyńska, Monika; Noworyta, Małgorzata; Ortyl, Joanna
Badania kinetyczne i reologiczne kompozytów stomatologicznych nowej generacji
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Starzak, Katarzyna; Tomal, Wiktoria; Kasprzyk, Wiktor; Świergosz, Tomasz; Ortyl, Joanna
Nowe fluorofory na podstawie kwasu cytrynowego w roli fotosensybilizatorów do procesów fotopolimeryzacji wolnorodnikowej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Stalmach, Paweł; Sosin, Jan; Ortyl, Joanna
Badania aplikacyjne nowych systemów inicjujących do procesów fotopolimeryzacji realizwanych w świetle widzialnym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Prończuk, Mateusz
Wpływ niepewności pomiarowych na wyznaczanie współczynników wnikania ciepła z użyciem metody optymalizacyjnej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna; Popielarz, Roman
Zagadnienia inżynierii chemicznej w projektowaniu systemów typu Pressure Sensitive Paints
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Noworyta, Małgorzata; Topa-Skwarczyńska, Monika; Ortyl, Joanna
Wytwarzanie i analiza fotoutwardzalnych nanokompozytów i wpływ napełniaczy nieorganicznych na kinetykę procesu fotopolimeryzacji rodnikowej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Jamróz, Paweł; Tomal, Wiktoria; Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna
Prototypowanie i optymalizacja obiektów 3D wytwarzanych w technologiach addytywnych z wykorzystaniem fotopolimeryzacji na potrzeby przemysłu 4.0
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Luty, Przemysław; Prończuk, Mateusz; Bizon, Katarzyna
Wpływ odległości kamery na wyznaczanie średnicy zastępczej pęcherza gazowego z użyciem metody cieniograficznej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

123456 ... 698
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/