Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41635)
    Książki (6931)
    Artykuły i czasopisma (18186)
    Materiały konferencyjne (15131)
    Rozprawy doktorskie (1129)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (82)
Inne bazy bibliograficzne (14558)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2004)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7606)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Jednostki PK

Opcje

Materiały konferencyjne w książce

typ: materiały konferencyjne

  

Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 12494
123456 ... 625
następne

Zharikov, Eduard; Telenyk, Sergii; Rolik, Oleksandr
Method of distributed two-level storage system management in a data center
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Popenko, Volodymyr; Sperkach, Maiia; Zhdanova, Olena; Kokosiński, Zbigniew
On optimality conditions for job scheduling on uniform parallel machines
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Azizov, Taliat; Jurkowska, Nadzieja; Kochkarev, Dmуtro
Basis of calculation on torsion for reinforced concrete structures with normal cracks
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Byrdy, Aleksander; Skiba, Ryszard
Analysis of static work of GRC concrete cladding panels fixed on pin anchors
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Szydłowski, Rafał; Łabuzek, Barbara
Monitoring and methods of ensuring the safety of long-span post-tensioned slabs
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Szydłowski, Rafał; Łabuzek, Barbara; Rodacka, Małgorzata
Concrete floors in buildings post-tensioned with unbonded tendons. History, design recommendations, realizations, possibilities of improvement
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Nowak-Michta, Aneta
Impact analysis of air-entraining and superplasticizing admixtures on concrete compressive strength
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2019
Romańska-Zapała, Anna; Grzywocz, Karina; Dechnik, Mirosław
Power quality in energy efficient buildings – a case study
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2019
Romańska-Zapała, Anna; Furtak, Marcin; Fedroczak-Cisak, Małgorzata; Dechnik, Mirosław; Grzywocz, Karina
Multi-source cooling system control in the MLBE building – a pilot experimental study
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2019
Romańska-Zapała, Anna; Furtak, Marcin; Fedroczak-Cisak, Małgorzata; Dechnik, Mirosław; Grzywocz, Karina
Possibilities of energy efficiency experimental research using MLBE building’s automation and control system
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2019
Seręga, Szymon; Faustmann, Dariusz Henryk
Experimental tests and numerical study of RC beams strengthened with external tendons
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Żyra, Agnieszka; Skoczypiec, Sebastian
Effects of machining conditions on the accuracy of electro-discharge milling in carbon-based dielectric
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Gruszczyński, Maciej; Lenart, Małgorzata
Shrinkage and strength for cement mortars with addition of amorphous aluminum silicate
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2019
Lenart, Małgorzata; Gruszczyński, Maciej
The research of mortars shrinkage made with reclaimed aggregate
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2019
Czaplicka, Anna; Ściężor, Tomasz
The impact of atmospheric aerosol particles on the brightness of the night sky
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2019
Ściężor, Tomasz
The impact of clouds on the brightness of the night sky
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2019
Gaska, Krzysztof; Generowicz, Agnieszka
Systemy sterowania i wizualizacji w urządzeniach pozyskiwania i unieszkodliwiania biogazu składowiskowego w zespołach kogeneracyjnych – optymalizacja procesu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2019
Generowicz, Agnieszka; Wójcik, Weronika
Kompost z odpadów – analiza jakości w zależności od procesu technologicznego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2019
Generowicz, Agnieszka; Rodziewicz, Rafał
Monitoring siarkowodoru w kanałach kanalizacyjnych – elementy ochrony środowiska i życia ludzkiego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2019
Generowicz, Agnieszka; Chełkowski, Marcin
Punkt napraw i ponownego użycia jako uzupełnienie systemu gospodarki odpadami
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2019

123456 ... 625
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/