Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48147)
    Książki (7376)
    Artykuły i czasopisma (22119)
    Materiały konferencyjne (22521)
    Rozprawy doktorskie (1219)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (134)
Inne bazy bibliograficzne (14978)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7735)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Materiały konferencyjne w książce

typ: materiały konferencyjne

  

Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 14178
poprzednie
12345678910 ... 709
następne

Juszczyk, Michał; Drozd, Wojciech; Kowalik, Marcin
Eksploracja danych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w budownictwie – próba zastosowania sztucznych sieci neuronowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2022
Janowiec, Filip
Modelowanie wpływu aukcji elektronicznej na postępowanie przetargowe przy użyciu sieci bayesowskiej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2022
Zima, Krzysztof; Mitera-Kiełbasa, Ewelina
Poziomy zapotrzebowania na informacje LOIN elementów modeli BIM: standardy w wybranych krajach
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2022
Ostrowski, Krzysztof Adam; Furtak, Kazimierz
Wpływ włókien węglowych z recyklingu na efektywność wzmocnienia samozagęszczałnego flbrobetonu wysokowytrzymałościowego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2022
Strojna-Krzystanek, Anna; Wiatr, Krystyna
Oferta elektronicznych zasobów i usług w Bibliotece Politechniki Krakowskiej skutecznym narzędziem promocji
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Paluch, Maciej; Noga, Marcin
Analysis of the impact of the implementation of the energy recovery system and the addition of inert gas to the air – fuel mixture supplying the internal combustion engine in modern hybrid car – ecology and operational parameters
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Stręk, Anna
Nowy model reologiczny dla polimeru podatnego w spektrum temperatur uzyskany za pomocą sztucznej inteligencji
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2022
Maslak, M.
Fire resistance of simple steel beam – probability-based approach to evaluation
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Giorgadze, Gia; Mityushev, Vladimir
Bogdan Bojarski in complex and real worlds
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ściężor, Tomasz; Czaplicka, Anna
Light pollution in the area of the planned construction of a nuclear power plant in the Pomeranian Voivodship in Poland
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Jaworska, Irena
Multipoint meshless FD schemes applied to nonlinear and multiscale analysis
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Punktacja MNiSW/MEiN (konferencja): 140
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pochopień, Jan
Ujęcie parametryczne projektowania badań polimerowego złącza podatnego w konstrukcjach zespolonych mostowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Machowski, Andrzej; Maslak, Mariusz; Pazdanowski, Michal
Correlation between random local mechanical properties of structural steel
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Pochopień, Jan; Kwiecień, Arkadiusz
Analiza SWOT zastosowania złącza polimerowego jako podatnego zespolenia w konstrukcjach mostowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kozioł, Anna; Sobczyk, Andrzej
Usage of Unmanned Aerial Vehicles in medical services: a review
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Jastrzębska, Ilona; Ludwig, Maciej; Piwowarczyk, Adam; Śnieżek, Edyta; Li, Yawei; Szczerba, Jacek
Corrosion of MgO-Cr refractory by PbO-rich copper slags by various corrosion methods
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2022
Kluza, Krzysztof; Wiśniewski, Piotr; Zaremba, Mateusz; Adrian, Weronika T.; Suchenia, Anna; Szała, Leszek; Ligęza, Antoni
Proposal of a method for creating a BPMN Model based on the data extracted from a DMN Model
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Punktacja MNiSW/MEiN (konferencja): 70
Wiśniewski, Piotr; Kluza, Krzysztof; Suchenia, Anna; Szała, Leszek; Ligęza, Antoni
Recomposition of process choreographies using a graph-based model repository
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Punktacja MNiSW/MEiN (konferencja): 70
Lipiński, Tomasz; Pietraszek, Jacek; Wach, Anna
Influence of oxygen content in medium carbon steel on bending fatigue strength
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Lipiński, Tomasz; Pietraszek, Jacek
Influence of animal slurry on carbon C35 steel with different microstructure at room temperature
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak

poprzednie
12345678910 ... 709
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/