Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48399)
    Książki (7387)
    Artykuły i czasopisma (22212)
    Materiały konferencyjne (22465)
    Rozprawy doktorskie (1226)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (136)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Materiały konferencyjne w książce

typ: materiały konferencyjne

  

Kolekcja
Materiały konferencyjne



Elementy tej kolekcji: 14271
poprzednie
1 ... 4567891011121314 ... 714
następne

Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna; Popielarz, Roman
Zagadnienia inżynierii chemicznej w projektowaniu systemów typu Pressure Sensitive Paints
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Noworyta, Małgorzata; Topa-Skwarczyńska, Monika; Ortyl, Joanna
Wytwarzanie i analiza fotoutwardzalnych nanokompozytów i wpływ napełniaczy nieorganicznych na kinetykę procesu fotopolimeryzacji rodnikowej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Krok, Dominika; Tomal, Wiktoria; Ortyl, Joanna
Określanie właściwości mechanicznych układów opartych o analogi stilbenu w aspekcie tworzenia kompozytów wzmacnianych włóknami
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Jamróz, Paweł; Tomal, Wiktoria; Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna
Prototypowanie i optymalizacja obiektów 3D wytwarzanych w technologiach addytywnych z wykorzystaniem fotopolimeryzacji na potrzeby przemysłu 4.0
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Ciećko, Julia; Gunia, Marcin; Skrzypek-Markiewicz, Krzysztof; Bizon, Katarzyna
Analiza wpływu dyspersji osiowej na efektywność procesów katalitycznych wspomaganych sorpcją
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Luty, Przemysław; Prończuk, Mateusz; Bizon, Katarzyna
Wpływ odległości kamery na wyznaczanie średnicy zastępczej pęcherza gazowego z użyciem metody cieniograficznej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Leski, Krystian
Termiczna utylizacja maseczek chirurgicznych w piaskowym złożu fluidalnym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Sośnicki, Adrian; Grzonka, Daniel; Gaża, Łukasz
Agent and evolutionary-based modelling and simulation of a simplified living system
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Punktacja MNiSW/MEiN (konferencja): 70
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gaża, Łukasz; Jakóbik, Agnieszka
Epistemic Games with Conditional Believes for modelling security threats defence in Cloud Computing systems
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Punktacja MNiSW/MEiN (konferencja): 70
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Białkiewicz, Andrzej
Zagrożenia obiektów sakralnych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Schiff, Krzysztof
Ant colony optimization algorithm for object identification in multi-cameras video tracking systems
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Punktacja MNiSW/MEiN (konferencja): 40
Tomal, W.; Świeży, A.; Petko, F.; Galek, M.; Ortyl, J.
Fabrication of three-dimensional hydrogel materials using newly developed water-soluble radical photoinitiators by 3D-vat printing
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Machowski, Andrzej; Maslak, Mariusz; Pazdanowski, Michal
Limit plastic bearing capacity of a frame with randomly heterogeneous members
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Burghardt, Tomasz E.; Pashkevich, Anton
Contrast ratio of road markings in Poland - evaluation for machine vision applications based on naturalistic driving study
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Grabowski, Marcin; Krajewska, Joanna; Gawlik, Józef; Kowalczyk, Małgorzata; Tyczyński, Piotr
Impact of the type of tool holder on the surface finish during precision machining of WCLV hardened steel with carbide milling cutters
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Grabowski, Marcin; Skoczypiec, Sebastian; Wyszyński, Dominik
Effect of combined mechanical and electrochemical action on surface roughness in microturning process
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kwiecień, Konrad; Kwiecień, Arkadiusz; Stryszewska, Teresa; Szumera, Magdalena
Durability of polyurethane matrix in composite strengthening for masonry
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kłeczek, Aneta
Analiza właściwości substancji humusowych wykorzystywanych na cele rolnicze oraz do rekultywacji terenów zdegradowanych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Anielak, Anna M.
Znaczenie kwasów humusowych w gospodarce komunalnej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2022
Wiśniewski, Piotr; Bujak, Agata; Kluza, Krzysztof; Suchenia, Anna; Zaremba, Mateusz; Jemioło, Paweł; Ligęza, Antoni
Towards a web-based platform supporting the recomposition of business processes
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

poprzednie
1 ... 4567891011121314 ... 714
następne





© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/