Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46248)
    Książki (7569)
    Artykuły i czasopisma (20891)
    Materiały konferencyjne (22925)
    Rozprawy doktorskie (1188)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (103)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Materiały konferencyjne w książce

typ: materiały konferencyjne

  

Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 13556
poprzednie
1234567891011 ... 678
następne

Luty, Przemysław
Detekcja krawędzi nakładających się elementów fazy rozproszonej w analizie obrazów cyfrowych przepływów ciecz-gaz
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2020
Topa, M.; Ortyl, J.
Nanosilica as the inorganic filler for dental composites obtained by photopolymerization
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: streszczenie posteru
Data wydania: 2020
Szymaszek, Patryk
Research on new fluorescent sensors for detecting bio-particles in medical diagnostics
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2020
Skrzypek, Anna; Szymaszek, Patryk
Badania przydatności pochodnych 2-amino-4,6-difenylo-pirydyno-3-karbonitrlu jako nowych sond fluorescencyjnych do analizy kinetyki on-line oraz in-situ procesów fotopolimeryzacji
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2020
Szymaszek, Patryk
Zastosowanie molekularnych sond fluorescencyjnych do monitorowania kinetyki otrzymywania hydrożelowych superabsorbentów polimerowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2020
Surówka, Adam
Hybrid imaging-AI approach for handling critical situations in a fast-changing environment: preliminary study
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Surówka, Adam
Zastosowanie technik sztucznej inteligencji w systemach nadzoru wideo
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: abstrakt
Data wydania: 2020
Surówka, Adam
Automatic video surveillance system: recognition of critical behaviors in the process of machine learning
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Czerski, Piotr; Radziszewska-Zielina, Elżbieta; Grześkowiak, Wojciech Ł.; Kwaśniewska-Sip, Patrycja; Krzyściak, Paweł
Innovative environment-friendly interior finishing technologies resistant to mold growth
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2020
Venezia, Elisabetta; Zakowska, Lidia
Tourism development and the strategic role of transport infrastructures: evaluation tools. The case studies of Matera and of Wieliczka Salt Mine
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 5
Zieliński, Piotr
Ocena betonu asfaltowego z dodatkiem RAS za pomocą krzywych wiodących modułu sztywności
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2020
Kisała, Dawid; Furtak, Kazimierz
Ugięcia belek zespolonych typu blacha stalowa-beton w świetle badań doświadczalnych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2020
Szarata, Andrzej; Naumov, Vitalij
Analiza wielkości ruchu ciężarowego na drogach krajowych na podstawie systemu ViaToll
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2020
Ostrowski, Krzysztof; Budzyński, Marcin
Miary niezawodności funkcjonalnej dróg dwupasowych dwukierunkowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2020
Bąk, Radosław; Gaca, Stanisław; Kieć, Mariusz; Ambros, Jiří
Bezpieczeństwo ruchu na drogach przechodzących przez małe miejscowości: proaktywna ocena z wykorzystaniem danych GPS
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2020
Jankowski, Wojciech; Sołkowski, Juliusz
Modelowanie wzmacniania podtorza kolejowego na gruntach słabonośnych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2020
Kozioł, Piotr; Pilecki, Rafał
Heurystycznie wspomagana hybrydowa metoda analizy dynamicznych ciągłych układów nieliniowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2020
Czyczuła, Włodzimierz; Błaszkiewicz, Dorota; Urbanek, Małgorzata
Nowe podejście do analizy dynamiki drogi szynowej – efekt drgań główki szyny
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2020
Górszczyk, Jarosław; Malicki, Konrad; Kozioł, Piotr
Analiza deformacji szyny kolejowej z wykorzystaniem metody cyfrowej korelacji obrazu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2020
Kozioł, Piotr; Górszczyk, Jarosław; Malicki, Konrad; Pilecki, Rafał
Hybrydowe podejście do analizy układów wielowarstwowych poddanych dynamicznym obciążeniom
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2020

poprzednie
1234567891011 ... 678
następne

© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/