Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XVII Konferencja Naukowa, 1971

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1971
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 120
123456
następne

Budzianowski, Zbigniew; Lessaer, Stanisław
Odporność i zabezpieczanie inżynierskich budowli komunalnych przed wpływami eksploatacji górniczej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Błaszczyk, Wacław
Przewody wodociągowe i kanalizacyjne dużych średnic [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Migdał, Wiesław; Rybicki, Stanisław
Wybrane zagadnienia projektowania i budowy żeliwnych i stalowych przewodów wodociągowych o dużych średnicach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Baczyński, Józef; Karykowski, Waldemar; Sułocki, Jerzy
Wodociąg Sulejów-Łódź. Kanał żelbetowy, konstrukcja organizacja i technologia wykonania oraz badania odcinka doświadczalnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Nowak, Henryk
Zastosowanie metody przeciskowej przy przejściach rurociągami dużych średnic pod przeszkodami terenowymi oraz metody tunelowej - górniczej przy budowie kolektora sanitarnego w Gnieźnie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Kupiec, Marian; Kukla, Mieczysław
Przewody wodociągowe i kanalizacyjne dużych średnic
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Pląskowski, Zbigniew; Roman, Marek; Ziętek, Jerzy
Zagadnienia optymalizacji konstrukcji budowlanych w oczyszczalniach ścieków
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Kuczyński, Jędrzej; Wendt, Janusz
Wpływy temperatury na konstrukcje niektórych obiektów gospodarki wodno-ściekowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Kuczyński, Jędrzej
W sprawie wodoszczelności obiektów gospodarki wodno-ściekowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Kiliszek, Ryszard; Saliński, Janusz
Problemy typizacji i prefabrykacji obiektów oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Ziobroń, Władysław; Detko, Władysław
Kierunki rozwojowe projektowania i wykonawstwa zbiorników wodnych w Polsce [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Gruszecki, Bolesław
Wybrane zagadnienia projektowe i wykonawcze dużych zbiorników wodociągowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Nowak, Henryk
Prefabrykowane zbiorniki żelbetowe wstępnie sprężone o dużych pojemnościach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Głomb, Józef
Problemy projektowania mostów miejskich [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Kmita, Jan
Problemy mostownictwa w inżynierii miejskiej [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Łukaszewski, Adolf; Korsak, Bolesław
Główne problemy projektowania estakad na węzłach komunikacyjnych w miastach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Wołowczyk, Bogumir
Konstrukcje mostowe w warunkach miejskich na przykładach regionu poznańskiego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Wolff, Maksymilian
Mosty miejskie Polski północnej, osiągnięcia, ich ocena i kierunki rozwojowe
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Stamatello, Henryk
Konstrukcja przejść podziemnych w miastach [koreferat]
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Bukało, Janusz; Zaborowski, Zbigniew
Projektowanie podulicznych przejść dla pieszych w świetle współczesnych wymogów konstrukcyjnych i wykonawczych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971

123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/