Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XVII Konferencja Naukowa, 1971

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1971
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 120
poprzednie
123456
następne

Bukało, Janusz; Podstawski, Antoni
Projektowanie i budowa przejść podziemnych dla pieszych w warunkach intensywnej zabudowy podziemnej na przykładzie skrzyżowania Al. Jerozolimskich z ul. Marszałkowską w Warszawie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Wołowczyk, Bogumir
Przejścia podziemne dla pieszych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Chlebowicz, Włodzimierz
Przejścia podziemne w zakresie warunków techniczno-ruchowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Dyga, Stefan
Problemy inżynierii miejskiej w Polsce
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Wasilewski, Zbigniew
Analiza parametrów eksploatacyjnych warunkujących kierunki rozwoju środków mechanizacji kompleksowej (na przykładzie koparek jednonaczyniowych)
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Tota, Ryszard
Wpływ warunków montażu na projektowanie ciężaru elementów prefabrykowanych w budownictwie uprzemysłowionym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Skarzyński, Andrzej
Ustalanie wydajności zespołów maszyn i urządzeń metodą graficzno-analityczną
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Rowiński, Leon; Mikoś, Jan; Zarębski, Włodzimierz; Kajrunajtys, Janusz; Kobiela, Marek; Wiecheć, Edward
Dotychczasowe doświadczenia praktycznych zastosowań technologii "Ślizg - ROW"
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Miączyński, Andrzej; Znamierowska, Monika; Boguska, Irena
Metody projektowania lokalizacji zakładów produkcji elementów prefabrykowanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Kalabiński, Bolesław; Michnowski, Zygmunt; Kietliński, Wiesław
Szczegółowe zasady oceny stanu oraz efektów ekonomicznych mechanizacji robót budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Zając, Jerzy; Zachara, Mieczysław
Nowy sposób badania przyczepności tynków
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Zachara, Mieczysław; Banyś, Kazimierz
Szybkościowa metoda badania konsystencji betonów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Woźniak, Roman
Możliwości zmechanizowania produkcji prefabrykatów żelbetowych i sprężonych przy skróconym cyklu ich wytwarzania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Tarczewski, Antoni
Cechy mechaniczne materiałów budowlanych konstrukcji pneumatycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Szafran, Zygmunt; Kosinkiewicz, Zenon
Właściwości wiążące rozdrobnionych popiołów lotnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Rataj, Janusz; Niedostatkiewicz, Leszek; Tumiłowicz, Andrzej; Rafalski, Zbigniew
Nowa nieniszcząca metoda pomiarów grubości powłok antykorozyjnych naniesionych na powierzchnie betonowe
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Pyszniak, Józef; Kujawiński, Kazimierz; Stawiski, Bohdan
Ultradźwiękowa kontrola jakości betonu w płytach produkowanych w formach bateryjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Pogorzelski, Jerzy Andrzej; Gwiazda-Matulewicz, Mirosława; Wierzejski, Ryszard
Badania nad efektywnością krajowego szkła "Antisol" pochłaniającego podczerwień
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Piątkowski, Jan
Badania nad stosowaniem technologii gorącego formowania prefabrykatów betonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Penkala, Barbara; Piasta, Jerzy
Własności wapieni i dolomitów decydujące o ich przydatności do produkcji kruszywa do betonów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971

poprzednie
123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/