Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LVIII Konferencja Naukowa, 2012

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2012
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 168
123456 ... 9
następne

Trochymiak, Wojciech; Oleszek, Radosław; Mossakowski, Przemysław
Analiza mostów kolejowych z belek LW 1200 w celu dostosowania linii CMK do dużych prędkości
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Szelka, Janusz; Kamyk, Zbigniew
Budowa mostów objazdowych na czas przebudowy obiektów drogowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Michałowski, Tomasz
Problemy eksploatacji kładek dla pieszych w południowej Polsce
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Kulpa, Maciej; Siwowski, Tomasz
Walidacja modeli numerycznych typowych wiaduktów drogowych na podstawie badań
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Górecki, Marcin; Łagoda, Grażyna; Łagoda, Marek
Dźwigary mostowe ze środnikami z blach falistych w świetle badań eksperymentalnych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Chróścielewski, Jacek; Banaś, Anna; Malinowski, Maciej; Miśkiewicz, Mikołaj
Awaria wiaduktu nad autostradą A2
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Zalewski, Andrzej
Zasady przekształceń elementów sieci drogowej w rozwiązaniach uspokojenia ruchu w aspekcie potrzeb różnych uczestników ruchu
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Woźniak, Krystian
Kryterium hałasu w projektowaniu wjazdów z drogi do ekranowanej zabudowy
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Wilanowicz, Jarosław; Grabowski, Wojciech; Andrzejczak, Marta
Właściwości strukturalne i funkcjonalne popiołów lotnych jako wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Wasilewska, Marta; Gardziejczyk, Władysław
Analiza ilościowa i jakościowa zmian mikroteksturalnych powierzchni kruszywa stosowanego do warstwy ścieralnej
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Wardęga, Robert; Szydło, Antoni
Widma obciążeń nawierzchni drogowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Sybilski, Dariusz; Ruttmar, Igor; Bańkowski, Wojciech
Nawierzchnie drogowe z granulatem gumowo-asfaltowym - analiza hałasu i właściwości reologicznych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Staniek, Marcin
Diagnostyka stanu nawierzchni drogowej z wykorzystaniem pomiarów stereoskopowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Sarnowski, Michał; Radziszewski, Piotr; Piłat, Jerzy; Kowalski, Karol; Król, Jan B.; Krupa, Zbigniew
Porównanie reologicznych właściwości lepiszczy gumowo-asfaltowych i polimeroasfaltów
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Radziszewski, Piotr; Piłat, Jerzy; Kowalski, Karol J.; Król, Jan B.; Sarnowski, Michał
Analiza lepkosprężystych właściwości asfaltów i polimeroasfaltów
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Radosz, Stanisław; Tracz, Marian
Lokalizacja zabudowy względem dróg w aspekcie ochrony przed hałasem
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Pożarycki, Andrzej; Rydzewski, Paweł
Metoda lokalnych wzorców binarnych do identyfikacji uszkodzeń nawierzchni drogowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Pożarycki, Andrzej; Rydzewski, Paweł
Elementy przekształceń obrazów cyfrowych w bazach danych systemów zarządzania nawierzchniami bitumicznymi
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Plewa, Andrzej
Ocena trwałości zmęczeniowej mieszanek mineralno-asfaltowych o wysokim module sztywności
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Mieczkowski, Paweł
Efektywność zagęszczania gorących MMA ochładzanych wodą
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB

123456 ... 9
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/