Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Materiały konferencyjne - redakcja książki

typ: książki (materiały konferencyjne)

  

Kolekcja
Materiały konferencyjneElementy tej kolekcji: 221
poprzednie
12345678 ... 12
następne


Back to the Sense of the City : 11th VCT International monograph book, Year 2016, July, Krakow
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2016

KONMOT - 2016 : Scientific Automotive Conference, September 22nd-23rd, Krakow, Poland : book of abstracts
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2016

Modern polymeric materials for environmental applications. Vol. 6, 6th International Seminar, Kraków, 27-29 April 2016 : including COST MP1206 Workshop 'Electrospinning vs traditional polymer processing methods: comparison of innovative technical applications'
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2016

20th Inter-Institute Seminar for Young Researchers : Jubilee Session for Professor Zenon Waszczyszyn, October 9-10, 2015, Cracow, Poland : programme and book of abstracts
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2015

2nd Congress of Polish Conservators, Warsaw – Cracow, October 6-9, 2015 : thesis
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2015

II Kongres Konserwatorów Polskich, Warszawa – Kraków, 6-9 października 2015 : tezy
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2015
Jasieńko, Jerzy; Kadłuczka, Andrzej; Stala, Klaudia
Ochrona dziedzictwa kulturowego w Polsce : nowe otwarcie : II Kongres Konserwatorów Polskich, 6-10 października 2015, Warszawa – Kraków : wydawnictwo pokongresowe
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2015

Kryształki Molekularne 2015 : materiały Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 2-4 września 2015 r.
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2015

Nowoczesne materiały, techniki i technologie we współczesnym budownictwie : II Konferencja Naukowo-Techniczna TECH-BUD' 2015, Kraków, 21-23 października 2015 r.
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2015

Gospodarka Wodno-Ściekowa i Odpadowa Miast oraz Obszarów Niezurbanizowanych : streszczenia referatów : II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Tuchola/Tleń, 7-9 września 2015 r.
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2015

Cyclostationarity : Theory and Methods - II : Contributions to the 7th Workshop on Cyclostationary Systems and Their Applications, Grodek, Poland, 2014
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2015

KS2015 : Konferencja Naukowo-Techniczna Konstrukcje Sprężone, [Kraków, 16-17 kwietnia 2015]
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2015

III Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem, Kraków, 25-27 września 2015 : streszczenia
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2015

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa OSA – Odpady, Środowisko, Atmosfera, [5-6 czerwca 2014] : materiały pokonferencyjne, referaty, prezentacje
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2014

OdGrodzić ogRODy, czyli miasto scalone zielenią : materiały pokonferencyjne z V Ogólnopolskiej Konferencji i Warsztatów Urbanistycznych, 12-15.05.2014 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2014

EEBP7 : 7th International Symposium on Environmental Effects on Buildings and People – Actions, Influences, Interactions, Discomfort, October 20–22, 2014, Kraków, Poland : book of keynote lectures and abstracts
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2014

Terotechnology : selected, peer reviewed papers from the 8th International Conference on Terotechnology, September 26-27, 2013, Kielce, Poland
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2014

IBTMM 2013 : Intelligent Building Technologies & Multimedia Management : 1st World Multi-Conference : 7th Congress on Intelligent Building Sysyetms InBuS 2013 ; 10th International Conference New Building Technologies and Architectural Design NBTAD 2013 ; 1st Integrated Multimedia Systems Conference IMCS 2013, Kraków, 16-18 października 2013 r.
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2013

III Forum Architecturae Poloniae Medievalis : praca zbiorowa. T. 1
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2013

Problematyka projektowania i wykonawstwa w aspekcie stosowania nowych technologii, materiałów i nowoczesnej techniki w budownictwie : normy europejskie - teoria a praktyka : I Konferencja Naukowo-Techniczna TECH-BUD' 2013, Kraków, 23-25 października 2013 r.
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2013

poprzednie
12345678 ... 12
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/