Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50022)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLIV Konferencja Naukowa, 1998

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1998
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 140
poprzednie
1234567
następne

Skowroński, Wojciech; Fedczuk, Paweł
Analiza pożarowa przestrzennych kratownic stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Urban, Tadeusz
Analiza pracy zginanego elementu żelbetowego wzmocnionego zbrojeniem zewnętrznym z podatnymi łącznikami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Tomaszewicz, Andrzej
Zastosowanie betonów wysokiej wytrzymałości - projektowanie konstrukcji i realizacja
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Reuschel, Elke; Quade, Jochen
Prefabrykowane elementy strunobetonowe stropodachowe budownictwa NRD
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Brol, Janusz; Krzywoń, Rafał; Klemczak, Barbara; Majewski, Stanisław
Określanie parametrów sprężysto-plastycznego modelu młodego betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Pietrzyk, Andrzej; Bajorek, Grzegorz; Łukaszyński, Jerzy; Ludera, Paweł; Kuś, Stanisław
Sprężanie młodego betonu jako metoda eliminacji zarysowań termicznych i skurczowych ścian zbiorników żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Korentz, Jacek
Wpływ historii obciążenia na ciągliwość elementów żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Kaszyński, Jerzy
Dyfrakcja ultradźwiękowa w strefie szczeliny i rysy naturalnej w betonie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Michałek, Jarosław; Kamiński, Mieczysław
Nośność ściskanych osiowo uzwojonych słupów o przekroju pierścieniowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Kotynia, Renata; Kamińska, Maria E.
Stan graniczny nośności na zginanie żelbetowych belek wzmocnionych taśmami CFRP
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Kamińska, Maria E.
Odkształcalność betonu o wysokiej wytrzymałości w elementach zginanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Wandzik, Grzegorz; Jóźwiak, Ireneusz
Badania laboratoryjne i numeryczne gęsto perforowanych ścian betonowych poddanych jednoczesnemu ścinaniu i ściskaniu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Jendrzejek, Stefan W.
Kształtowanie geometryczne mostu betonowego realizowanego różnymi metodami budowy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Gwoździewicz, Piotr; Destrebecq, Jean-François
Analiza przyrostowa efektów długotrwałych w belkach z betonu poddanych zginaniu i ścinaniu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Starosolski, Włodzimierz; Gromysz, Krzysztof
Badania zginanych połączeń zbrojenia na zakład
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Wesołowski, Marek; Nagrodzka-Godycka, Krystyna; Korzeniowski, Piotr; Godycki-Ćwirko, Tadeusz
Stan wytężenia i nośności żelbetowych słupów uzwojonych pod obciążeniem doraźnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Derkowski, Wit; Dyduch, Krzysztof
Analiza stanu granicznego nośności przekrojów sprężonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Czkwianianc, Artem
Odkształcenia i rysy w strefie przypodporowej belek zginanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Cichocki, Marian
Sztywność płyt skręcanych zbrojonych niesymetrycznie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Kliszczewicz, Alina; Ajdukiewicz, Andrzej
Odkształcalność doraźna betonów wysokiej wytrzymałości
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/