Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50023)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLIV Konferencja Naukowa, 1998

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1998
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 140
poprzednie
1234567
następne

Bizon-Górecka, Jadwiga
Elementy zarządzania ryzykiem w produkcji budowlanej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Biruk, Sławomir
O statystycznym szacowaniu czasu trwania procesów budowlanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Szudrowicz, Barbara
Redukcja drgań w węzłach jako czynnik wpływający na wartość bocznego przenoszenia dźwięku w budynku
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Nurzyński, Jacek
Terenowe badania izolacyjności akustycznej okien, metody i ocena
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Gawin, Dariusz; Lefik, Marek
Modelowanie histerezy kondensacji kapilarnej w betonie przy użyciu sieci neuronowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Szaflik, Władysław; Leciej-Pirczewska, Dorota
Określanie udziału akumulacji w bilansie cieplnym budynku mieszkalnego na podstawie pomiarów poboru ciepła
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Kosiorek, Mirosław; Laskowska, Zofia
Pola temperatury w stalowych belkach stropowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Kośny, Jan; Christian, Jeff; Kossecka, Elżbieta
Kompleksowa ocena własności termicznych systemu ścian na bazie styropianowych form wypełnianych betonem
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Rożniakowski, Kazimierz; Klemm, Piotr
Laserowe czyszczenie powierzchni różnych materiałów (wybrane zagadnienia)
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Janińska, Barbara
Porażenie pleśniowe - negatywny skutek termomodernizacji budynków mieszkalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Majorana, Carmelo E.; Pesavento, Francesco; Giannuzzi, Mauro; Gawin, Dariusz
Wpływ procesu niszczenia materiału na przebieg zjawisk cieplno-wilgotnościowych w betonie w wysokiej temperaturze
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Garbalińska, Halina
Warunki wilgotnościowe a współczynnik dyfuzji pary wodnej styropianu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Piotrowski, Jerzy Zb.; Malinowski, Paweł; Faryniak, Leszek
Model neuronowy wymiany powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Fangrat, Jadwiga
Analiza rozwoju pożaru w pomieszczeniu przy użyciu strefowego modelu "Branzfire"
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Zapotoczna-Sytek, Genowefa; Bodzak, Julian; Dragan, Mariusz; Łaś, Maria
Zachowanie się betonu komórkowego w ścianach budynków po powodzi w lipcu 1997 r.
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Wawrzeńczyk, Jerzy
Wpływ uziarnienia kruszywa drobnego na właściwości mieszanek betonowych pompowalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Wawrusiewicz, Aleksander
Elektrochemiczne usuwanie chlorków z otuliny zbrojenia konstrukcji żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Stelmaszczyk, Grzegorz; Rusin, Zbigniew
Ocena procesu krystalizacji wody w porach betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Ścigałło, Jacek; Mroczkowski, Marek
Zależność pomiędzy skurczem betonu a jego wytrzymałością na ściskanie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998
Maciejończyk, Rudolf
Kształtowanie właściwości betonów żaroodpornych przez modyfikację struktury porowatości superplastyfikatorami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1998

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/