Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47389)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21720)
    Materiały konferencyjne (22661)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (114)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozdział/fragment książki

typ: rozdziały/fragmenty książek

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 5058
poprzednie
1234567891011 ... 253
następne

Kurańska, Maria; Prociak, Aleksander; Uram, Katarzyna; Bryk, Mirosław
Natryskowe bio-pianki poliuretanowe
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Krok, Dominika; Tomal, Wiktoria; Ortyl, Joanna; Chachaj-Brekiesz, Anna
Badanie właściwości spektroskopowych pochodnych 2-amino-4-metylo-6-benzeno-6-heteroarylu-1,3-dikarbonitrylu- określenie ich przydatności jako fotosensybilizatory oraz zastosowanie w technologii wytwarzania modeli 3D
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Krok, Dominika; Tomal, Wiktoria; Ortyl, Joanna; Chachaj-Brekiesz, Anna
Otrzymywanie polimerowych materiałów kompozytowych typu IPN wzmacnianych włóknami szklanymi oraz węglowymi na drodze procesów fotopolimeryzacji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Czajka, Anna; Leszczyńska, Milena; Bulski, Radosław; Uram, Katarzyna; Ryszkowska, Joanna; Prociak, Aleksander; Michałowski, Sławomir
Kompozytowe pianki poliuretanowe z dodatkiem mikrocelulozy do zastosowań termoizolacyjnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Bryk, Mirosław; Uram, Katarzyna; Michałowski, Sławomir; Prociak, Aleksander
Badania adhezji powłok termorefleksyjnych do pianek poliuretanowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Iwaszczuk, Aleksander; Jastrzębski, Paweł; Baran, Jarosław
Analiza czynników wpływu na globalny rynek ropy naftowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Iwaszczuk, Aleksander; Dvulit, Zoriana; Baran, Jarosław
Badanie wpływu czynników gospodarczych USA na rynek złota
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Lewandowski, Jakub; Młynarski, Stanisław; Pilch, Robert; Smolnik, Maksymilian; Szybka, Jan; Wiązania, Grzegorz
Model do szacowania trwałości elementów pojazdów z wykorzystaniem losowych oddziaływań na proces zużycia
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Gorczyca, Elżbieta; Krzemień, Kazimierz; Radecki-Pawlik, Artur
Przyrodnicze i inżynierskie podejście do bliskiego naturze utrzymania rzek i potoków górskich wraz z przykładami z praktyki
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Zaborowski, Stanisław; Kałuża, Tomasz; Radecki-Pawlik, Artur
Deflektory – nowoczesne proekologiczne budowle renaturyzacyjne w korytach rzecznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Plesiński, Karol; Radecki-Pawlik, Artur
Funkcja bystrzy o zwiększonej szorstkości w utrzymaniu rzek i potoków górskich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Filipczyk, Janusz Michał; Radecki-Pawlik, Artur
Możliwość wykorzystania modelowania numerycznego z udziałem modeli CFD w utrzymaniu koryt rzecznych oraz projektowaniu budowli hydrotechnicznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Plesiński, Karol; Radecki-Pawlik, Artur
Modelowanie numeryczne 2D parametrów hydrodynamicznych w rejonie bystrza o zwiększonej szorstkości : przykład z potoku Porębianka
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Gądek, Wiesław; Baziak, Beata
Hydrogramy hipotetyczne – przegląd metod
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Nachlik, Elżbieta
Powodzie w zlewniach rzek i potoków górskich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Hola, Emilia; Ortyl, Joanna
Fluorescencyjne sensory do detekcji stopnia usieciowania powłok polimerowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Hola, Emilia; Ortyl, Joanna
Pochodne tioksantonu jako jednoskładnikowe inicjatory do procesów fotopolimeryzacji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Fiedor, Paweł; Ortyl, Joanna
Laboratoryjny fotoreaktor multiled do prowadzenia procesów fotopolimeryzacji oraz reakcji fotokatalitycznych w układzie homogenicznym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Fiedor, Paweł; Ortyl, Joanna
Technologia fluorescencyjnej adaptacji warunków prowadzenia efektywnego druku 3D-VAT z wykorzystaniem analizy on-line i in-situ parametrów spektroskopowych utwardzanego obiektu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Topa, Monika; Galek, Mariusz; Ortyl, Joanna
Wpływ warunków prowadzenia procesów fotopolimeryzacji oraz analiza zamiany wybranych parametrów kinetycznych i termodynamicznych na właściwości fotoutwardzalnych kompozytów dentystycznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5

poprzednie
1234567891011 ... 253
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/