Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48905)
    Książki (7444)
    Artykuły i czasopisma (22394)
    Materiały konferencyjne (22324)
    Rozprawy doktorskie (1234)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozdział/fragment książki

typ: rozdziały/fragmenty książek

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 4973
poprzednie
1234567891011 ... 249
następne

Kokosiński, Zbigniew; Jaworski, Kacper
A rough inference software system for computer-assisted reasoning
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Duda, Jerzy; Goncerz, Robert; Skalna, Iwona; Kubek, Daniel ; Rybicka, Katarzyna; Więcek, Paweł; Derlecki, Tomasz; Puka, Radosław
Cyber-Physical Logistic Platform – toward digitalization of printing company
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 50
Szymaszek, P.; Ortyl, J.
Nowe pochodne pirydyny jako niekowalencyjne sensory fluorescencyjne w diagnostyce medycznej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Krok, D.; Tomala, W.; Ortyl, J.
Badanie właściwości spektroskopowych pochodnych 2-amino-4-metylo-6-benzeno-6- heteroarylu-1,3-dikarbonitrylu – określenie ich przydatności jako fotosensybilizatory oraz zastosowanie w technologii wytwarzania modeli 3D
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Jankowska, M.
Monitorowanie kinetyki procesów fotopolimeryzacji fotoutwardzalnych żywic przy zastosowaniu spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Środa, P.
Spektroskopowe metody monitorowania i kontroli procesów fotopolimeryzacji fotoutwardzalnych żywic polimerowych pochodzenia naturalnego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Bomberg, M.; Yarbrough, D.; Romanska-Zapala, A.; Kuc, S.
Retrofits of residential buildings to slow the climate change
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Bućko, Stefan; Trzebicki, Marcin
Stan naprężenia i odkształcenia w konstrukcji powłokowej na przykładzie zbiornika ciśnieniowego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Bućko, Stefan; Jodłowski, Henryk
Wyznaczanie naprężeń własnych metodą trepanacji otworowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Bućko, Stefan
Naprężenia i odkształcenia przy obciążeniach udarowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Grzywna, Maciej; Szkoda, Maciej
Badania eksploatacyjne zmian wartości cech diagnostycznych zarysu zewnętrznego kół elektrycznych zespołów trakcyjnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Bojęś-Białasik, Anna; Niemiec, Dariusz; Poleski, Jacek
„Starostwo” w opactwie oo. Benedyktynów w Tyńcu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych w latach 2010–2011
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Twardowski, Mariusz; Żabicka, Agnieszka; Teter, Filip; Rafacz, Konrad
Swahili Heritage Hub
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Węc, Klaudia
Time and self-development as symptoms of the subject
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Węc, Klaudia
Tyrania aktywności – pomiędzy Wyobrażeniową a Realną możliwością egzystencji podmiotu. Hermeneutyczne konteksty pragnienia uwikłanego w dyskurs Innego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Węc, Klaudia
Pomiędzy czasem logicznym a czasem symbolicznym podmiotowego poczucia wolności : topologiczny wymiar historii myśli pedagogicznej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Rębielak, Janusz
Model numeryczny konstrukcji samolotu pionowego startu i lądowania
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Bućko, Stefan; Chojnacka-Brożek, Agnieszka
Zagadnienia wytrzymałości zmęczeniowej metali
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Bućko, Stefan; Chojnacka-Brożek, Agnieszka
Stateczność konstrukcji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Bućko, Stefan; Chojnacka-Brożek, Agnieszka
Wybrane problemy analizy przypadków wytrzymałości złożonej prętów
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

poprzednie
1234567891011 ... 249
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/