Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozdział/fragment książki

typ: rozdziały/fragmenty książek

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 5075
poprzednie
1 ... 678910111213141516 ... 254
następne

Bojęś-Białasik, Anna; Niemiec, Dariusz; Poleski, Jacek
„Starostwo” w opactwie oo. Benedyktynów w Tyńcu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych w latach 2010–2011
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Twardowski, Mariusz; Żabicka, Agnieszka; Teter, Filip; Rafacz, Konrad
Swahili Heritage Hub
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Węc, Klaudia
Time and self-development as symptoms of the subject
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Węc, Klaudia
Tyrania aktywności – pomiędzy Wyobrażeniową a Realną możliwością egzystencji podmiotu. Hermeneutyczne konteksty pragnienia uwikłanego w dyskurs Innego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Węc, Klaudia
Pomiędzy czasem logicznym a czasem symbolicznym podmiotowego poczucia wolności : topologiczny wymiar historii myśli pedagogicznej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Rębielak, Janusz
Model numeryczny konstrukcji samolotu pionowego startu i lądowania
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Bućko, Stefan; Chojnacka-Brożek, Agnieszka
Zagadnienia wytrzymałości zmęczeniowej metali
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Bućko, Stefan; Chojnacka-Brożek, Agnieszka
Stateczność konstrukcji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Bućko, Stefan; Chojnacka-Brożek, Agnieszka
Wybrane problemy analizy przypadków wytrzymałości złożonej prętów
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Bućko, Stefan ; Chojnacka-Brożek, Agnieszka
Analiza niestandardowych przykładów współdziałania sił poprzecznych i momentów zginających w belkach
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Bućko, Stefan; Chojnacka-Brożek, Agnieszka; Jodłowski, Henryk
Podstawowe problemy statycznej próby rozciągania w świetle normy PN-EN ISO 6892-1 (oraz norm wcześniejszych i nowych badań)
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Generowicz, Agnieszka; Trzmiel, Tadeusz; Mazur, Janusz; Jędrusiak, Radosław; Śmiałek, Witold; Ostrzołek, Grzegorz; Kulczycka, Joanna
Strategia gospodarki o obiegu zamkniętym dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA jako element realizacji cyrkularności miasta
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Generowicz, Agnieszka; Kulczycka, Joanna
Gospodarka cyrkulacyjna w Krakowie – wyzwania, bariery i korzyści
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Generowicz, Agnieszka; Chmielewska, Monika; Dorosz, Aneta; Kultys, Henryk; Kabaciński, Marek
Realizacja metabolizmu miasta Krakowa w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi i energią z nich odzyskaną
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Piekarski, Marian
Rodzice a wybory edukacyjno-zawodowe dzieci – implikacje do osiągania sukcesu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Sarnat, Łukasz; Łakomy, Katarzyna
Oswajanie miasta. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w projektowaniu warsztatowym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Bobek, Wojciech
Weteranizacja drzew cennych w Alei Waszyngtona w Krakowie jako metoda synergicznej ochrony wartości ekologicznych i kulturowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Ozimek, Agnieszka
„Wariaci rządzą domem wariatów” – o nauczaniu technologii cyfrowych w architekturze krajobrazu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Iwaszczuk, Aleksander; Wojciechowski, Andrzej
Zagospodarowanie wyeksploatowanych akcesoriów medycznych podczas pandemii
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Bućko, Stefan; Jodłowski, Henryk; Milewski, Grzegorz
Wybrane zagadnienia mechaniki pękania
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

poprzednie
1 ... 678910111213141516 ... 254
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/