Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozdział/fragment książki

typ: rozdziały/fragmenty książek

  

Kolekcja
Książki



Elementy tej kolekcji: 5075
poprzednie
1 ... 1011121314151617181920 ... 254
następne

Stalmach, Paweł; Szymaszek, Patryk; Fiedor, Paweł; Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna
Monitorowanie kinetyki otrzymywania hydrożelowych superabsorbentów polimerowych za pomocą molekularnych sond fluorescencyjnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Pulit-Prociak, Jolanta; Długosz, Olga; Chwastowski, Jarosław; Banach, Marcin
Zmodyfikowane nanocząstki tlenku metalu jako potencjalne nośniki substancji czynnej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Prociak, Tomasz; Bogdał, Dariusz; Kubik, Mark; Kurańska, Maria
Poliuretanowe pianki lepkosprężyste modyfikowane biopoliolami z oleju rzepakowego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Prociak, Aleksander; Uram, Katarzyna; Polaczek, Krzysztof; Leszczyńska, Milena; Malewska, Elżbieta; Pulit-Prociak, Jolanta; Czajka, Anna; Michałowski, Sławomir; Ryszkowska, Joanna
Poliuretanowe materiały termoizolacyjne z udziałem surowców odnawialnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Piszko, Paweł; Włodarczyk, Marcin; Zielińska, Sonia; Gazińska, Małgorzata; Płociński, Przemysław; Rudnicka, Karolina; Szwed, Aleksandra; Krupa, Agnieszka; Grzymajło, Michał; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Słota, Dagmara; Kobielarz, Magdalena; Wojtków, Magdalena; Szustakiewicz, Konrad
Porowate kompozyty na bazie poli(sebacynianu gliceryny) oraz hydroksyapatytu formowane metodą termicznie indukowanej separacji fazowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Ortyl, Joanna; Fiedor, Paweł; Jankowska, Magdalena; Petko, Filip; Świeży, Andrzej; Galek, Mariusz; Tomal, Wiktoria; Stalmach, Paweł; Krok, Dominika; Starzak, Katarzyna; Niezgoda, Paweł; Środa, Patrycja; Hola, Emilia; Topa, Monika; Pilch, Maciej
Fotochemiczne drukowanie przestrzenne obiektów 3D – procesy fotopolimeryzacji i nowe systemy fotoinicjujące
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Niezgoda, Paweł; Jankowska, Magdalena; Fiedor, Paweł; Ortyl, Joanna
Fotoutwardzalne kompozycje polimerowe dedykowane do druku 3D przy zastosowaniu źródeł światła typu VIS-LED – nowe aspekty związane z analizą kinetyki fotopolimeryzacji w technologii szybkiego prototypowania
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Niezgoda, Paweł; Jankowska, Magdalena; Ortyl, Joanna
Badania efektywności inicjacji procesów fotopolimeryzacji przy wykorzystaniu nowych dwuskładnikowych systemów fotoinicjujących działających poprzez mechanizm fotoutleniająco-fotoredukujący
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Michałowski, Sławomir; Leszczyńska, Milena; Czajka, Anna; Prociak, Aleksander; Ryszkowska, Joanna
Pianki poliuretanowe modyfikowane napełniaczami celulozowymi
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kurańska, Maria; Malewska, Elżbieta; Prociak, Aleksander; Sałasińska, Kamila
Zamkniętokomórkowe pianki poliuretanowe modyfikowane biopoliolem z oleju posmażalniczego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kurańska, Maria; Polaczek, Krzysztof; Sałasińska, Kamila; Malewska, Elżbieta; Prociak, Aleksander
Otwartokomórkowe pianki poliuretanowe modyfikowane biopoliolem z oleju posmażalniczego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kurańska, Maria; Prociak, Aleksander; Uram, Katarzyna; Bryk, Mirosław
Natryskowe bio-pianki poliuretanowe
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Krok, Dominika; Tomal, Wiktoria; Ortyl, Joanna; Chachaj-Brekiesz, Anna
Badanie właściwości spektroskopowych pochodnych 2-amino-4-metylo-6-benzeno-6-heteroarylu-1,3-dikarbonitrylu- określenie ich przydatności jako fotosensybilizatory oraz zastosowanie w technologii wytwarzania modeli 3D
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Krok, Dominika; Tomal, Wiktoria; Ortyl, Joanna; Chachaj-Brekiesz, Anna
Otrzymywanie polimerowych materiałów kompozytowych typu IPN wzmacnianych włóknami szklanymi oraz węglowymi na drodze procesów fotopolimeryzacji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Czajka, Anna; Leszczyńska, Milena; Bulski, Radosław; Uram, Katarzyna; Ryszkowska, Joanna; Prociak, Aleksander; Michałowski, Sławomir
Kompozytowe pianki poliuretanowe z dodatkiem mikrocelulozy do zastosowań termoizolacyjnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Bryk, Mirosław; Uram, Katarzyna; Michałowski, Sławomir; Prociak, Aleksander
Badania adhezji powłok termorefleksyjnych do pianek poliuretanowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Iwaszczuk, Aleksander; Jastrzębski, Paweł; Baran, Jarosław
Analiza czynników wpływu na globalny rynek ropy naftowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Iwaszczuk, Aleksander; Dvulit, Zoriana; Baran, Jarosław
Badanie wpływu czynników gospodarczych USA na rynek złota
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Lewandowski, Jakub; Młynarski, Stanisław; Pilch, Robert; Smolnik, Maksymilian; Szybka, Jan; Wiązania, Grzegorz
Model do szacowania trwałości elementów pojazdów z wykorzystaniem losowych oddziaływań na proces zużycia
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Gorczyca, Elżbieta; Krzemień, Kazimierz; Radecki-Pawlik, Artur
Przyrodnicze i inżynierskie podejście do bliskiego naturze utrzymania rzek i potoków górskich wraz z przykładami z praktyki
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

poprzednie
1 ... 1011121314151617181920 ... 254
następne





© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/