Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozdział/fragment książki

typ: rozdziały/fragmenty książek

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 5075
poprzednie
1 ... 1213141516171819202122 ... 254
następne

Urbański, Aleksander; Grodecki, Michał
Metoda 2D/3D analizy statycznej periodycznego układu pali stabilizujących osuwisko
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Pilecka, Elżbieta
Naziemny skaner laserowy jako narzędzie monitoringu infrastruktury komunikacyjnej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Jankowski, Wojciech; Sołkowski, Juliusz
Badania efektu progowego w strefach przejściowych przy obiektach inżynierskich – przykład posadowienia w trudnych warunkach gruntowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Zieliński, Piotr
Wytrzymałość na rozciąganie pośrednie jako estymator odporności MMA na deformacje trwałe
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Bąk, Radosław; Kozaczka, Nina
Wpływ pojazdów autonomicznych na sprawność ruchu – ocena zmian warunków ruchu na przykładzie przejścia dla pieszych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Woźniak, Krystian
Analiza ekspozycji budynków mieszkalnych na hałas drogowy w procesie ustalania lokalizacji zabudowy i ochrony akustycznej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Buczek, Piotr
Kształtowanie układu dróg i ich otoczenia w aspekcie ochrony akustycznej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Gaca, Stanisław
Współczesne projektowanie ulic w aspekcie kształtowania przestrzeni publicznej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kozioł, Piotr; Górszczyk, Jarosław; Malicki, Konrad
Wybrane problemy naukowe inżynierii kolejowej – przegląd subiektywny
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Gajewska, Teresa; Lerma Carillo, Alejandro
Propozycja poprawy przedsiębiorstwa transportu drogowego z wykorzystaniem mapy strategicznej TVSM - studium przypadku
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
German, Janusz; Nowak, Krzysztof
Badania doświadczalne nośności podnośników wspornikowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Duda, Jan; Oleszek, Sylwester
Zarządzanie danymi informacyjnymi o produkcie w świetle zróżnicowanych potrzeb użytkowników
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Duda, Jan; Oleszek, Sylwester
Koncepcja realizacji zamkniętej pętli PLM na podstawie zintegrowanego środowiska systemowego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Czub, Piotr; Sienkiewicz, Anna
Synthesis of bio-based epoxy resins
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Sienkiewicz, Anna ; Czub, Piotr
Characterization of biobased composites
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Grzywna, Maciej; Szkoda, Maciej
Badanie wybranych cech diagnostycznych zestawów kołowych elektrycznych zespołów trakcyjnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Taler, Dawid; Taler, Jan; Trojan, Marcin
The CFD based method for determining heat transfer correlations on individual rows of plate-fin and tube heat exchangers
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Jasiński, Artur; Skaza, Maciej
Posłowie do tomu drugiego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Twardowski, Mariusz
Piękno architektury na fotografii
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Twardowski, Grzegorz
Piękno architektury wytworem sztuki. Rytm fundamentem kompozycji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

poprzednie
1 ... 1213141516171819202122 ... 254
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/