Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozdział/fragment książki

typ: rozdziały/fragmenty książek

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 5075
poprzednie
1 ... 1718192021222324252627 ... 254
następne

Stręk, Anna M.
Oznaczanie charakterystyk materiałowych w teście ściskania quasi-statycznego metalowych materiałów komórkowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Boroń, Paweł; Dulińska, Joanna; Jasińska, Dorota
Wielowariantowa analiza odpowiedzi dynamicznej żelbetowego jazu na wstrząs sejsmiczny
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Boroń, Paweł; Ciura, Rafał; Drygała, Izabela; Dulińska, Joanna; Jasińska, Dorota
Odpowiedź dynamiczna wieloprzęsłowego gazociągu podwieszonego do konstrukcji mostu na wstrząs sejsmiczny
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Radwan-Pragłowska, J.; Korniienko, V.; Husak, Ye.; Deineka, V.; Janus, Ł.; Matysek, D.; Holubnycha, V.; Oleshko, O.; Piątkowski, M.; Pogorielov, M.
Nanostructured hemostatic sponges made from chitosan : structural and biological evaluation
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Forczek-Brataniec, Urszula
Ocena oddziaływania na krajobraz. Stan, metody, perspektywy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Schneider-Skalska, Grażyna
Uczelnia – samorząd – biznes – modele współpracy – konkluzje
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kobylarczyk, Justyna
Integralny związek uczelni, samorządu i biznesu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Paprzyca, Krystyna
Obszary współpracy Uczelnia – Samorząd – Biznes na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Jagiełło-Kowalczyk, Magdalena
Współpraca : uczelnia – samorząd – biznes
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kantarek, Anna Agata
Kilka słów o partycypacji społecznej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Schneider-Skalska, Grażyna
Konferencja Uczelnia – Samorząd – Biznes – Nowy Sącz 2017
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Motak, Maciej
Dziedzictwo, którego (pozornie) już nie ma. Upamiętnianie nieistniejących budowli i form urbanistycznych przy użyciu współczesnych środków wyrazu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Hrehorowicz-Gaber, Hanna
Problem zachowania pozostałości dziedzictwa kulturowego kolonistów niemieckich na terenach Polski i Ukrainy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Zima, Krzysztof ; Malara, Jarosław; Biel, Sebastian
Analiza wniosków z odbiorów mieszkań w budynkach wielorodzinnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Belniak, Magdalena; Belniak, Stanisław
CSR w przedsiębiorstwach budowlanych – studium przypadku
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Szewczyk, Bartłomiej
Diagnoza relacji partnerskich podczas realizacji przedsięwzięć budowlanych w Polsce
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Leśniak, Agnieszka
Zarządzanie realizacją przedsięwzięcia budowlanego zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Śladowski, Grzegorz
Potencjał aplikacyjny metasieci w planowaniu przedsięwzięć budowlanych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kozik, Renata
Udzielanie zamówień na roboty budowlane w systemie "zaprojektuj i wybuduj" – podstawowe problemy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Drozd, Wojciech; Kowalik, Marcin
Regresja logistyczna jako narzędzie wspomagające badanie wypadkowości w polskim budownictwie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

poprzednie
1 ... 1718192021222324252627 ... 254
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/