Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozdział/fragment książki

typ: rozdziały/fragmenty książek

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 5075
poprzednie
1 ... 1819202122232425262728 ... 254
następne

Kochański, Tomasz
Analiza odkształceń konstrukcji drewnianej sklepienia kolebkowego kościoła pod wezwaniem świętego Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Jarek, Bogusław; Lasek-Kubik, Aleksandra
Nośność prętów kompozytowych GFRP w badaniach osiowego rozciągania i zginania
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Średniawa, Wojciech
Rozproszone włókna różnych typów jako zbrojenie betonu – zastosowanie i badanie nośności
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Tylek, Izabela
Wykorzystanie badań w projektowaniu stalowych konstrukcji budowlanych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Stankiewicz, Marek; Ślązak, Benedykt
Odporność na korozję wżerową stali duplex i jej złączy spawanych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Bogdanowska, Monika
Zabytek Schrödingera, czyli problematyka formalno-prawnej ochrony zabytków, których nie ma
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Michałowski, Tomasz
Cięgnowe przeprawy mostowe w południowej Polsce
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Pańtak, Marek
Modelowanie obciążeń dynamicznych generowanych przez osoby biegnące
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Urban, Maciej
Rheological measurements of granular matter such as fresh concrete, mortar and geopolymers
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kozak, Aleksander
Accelerated weathering tests used to evaluate durability of polymeric coatings
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Dudek, Marta; Stryszewska, Teresa
Application of scanning electron microscope equipped with tensile stage for testing the micro-mechanical properties of materials
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Tracz, Tomasz; Zdeb, Tomasz; Brasse, Krystian
Flexural tensile strength and fracture energy of fibre-reinforced soil-cement
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Zdeb, Tomasz; Tracz, Tomasz; Żelazik, Mateusz; Adamczyk, Marcin
Determination of the pore fluid ionic composition of soil cements obtained by leaching and pressure extraction
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Stanaszek-Tomal, Elżbieta
Research procedures used in observation of mineral building materials biodeterioration process
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Hager, Izabela
Analysis of colour change in mineral materials under influence of heat
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Sitarz, Mateusz; Hager, Izabela
Testing of geopolymer mortar behaviour at high temperature
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Mróz, Katarzyna; Hager, Izabela
Experimental setup for assessment of concrete susceptibility to fire spalling
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kisielewski, Piotr
Wzrost znaczenia optymalnego planowania transportu publicznego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kisielewski, Piotr; Talarek, Przemysław
Optymalizacja procesu magazynowania wysokoskładowego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Maślak, Mariusz; Suchodoła, Maciej; Woźniczka, Piotr
Aposterioryczne odtwarzanie przebiegu pożaru w wybranych obiektach halowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

poprzednie
1 ... 1819202122232425262728 ... 254
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/