Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47654)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21868)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozdział/fragment książki

typ: rozdziały/fragmenty książek

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 4996
poprzednie
1 ... 89101112131415161718 ... 250
następne

Schneider-Skalska, Grażyna
Konferencja Uczelnia – Samorząd – Biznes – Nowy Sącz 2017
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Motak, Maciej
Dziedzictwo, którego (pozornie) już nie ma. Upamiętnianie nieistniejących budowli i form urbanistycznych przy użyciu współczesnych środków wyrazu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Hrehorowicz-Gaber, Hanna
Problem zachowania pozostałości dziedzictwa kulturowego kolonistów niemieckich na terenach Polski i Ukrainy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Zima, Krzysztof ; Malara, Jarosław; Biel, Sebastian
Analiza wniosków z odbiorów mieszkań w budynkach wielorodzinnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Belniak, Magdalena; Belniak, Stanisław
CSR w przedsiębiorstwach budowlanych – studium przypadku
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Szewczyk, Bartłomiej
Diagnoza relacji partnerskich podczas realizacji przedsięwzięć budowlanych w Polsce
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Leśniak, Agnieszka
Zarządzanie realizacją przedsięwzięcia budowlanego zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Śladowski, Grzegorz
Potencjał aplikacyjny metasieci w planowaniu przedsięwzięć budowlanych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kozik, Renata
Udzielanie zamówień na roboty budowlane w systemie "zaprojektuj i wybuduj" – podstawowe problemy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Drozd, Wojciech; Kowalik, Marcin
Regresja logistyczna jako narzędzie wspomagające badanie wypadkowości w polskim budownictwie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kochański, Tomasz
Analiza odkształceń konstrukcji drewnianej sklepienia kolebkowego kościoła pod wezwaniem świętego Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Jarek, Bogusław; Lasek-Kubik, Aleksandra
Nośność prętów kompozytowych GFRP w badaniach osiowego rozciągania i zginania
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Średniawa, Wojciech
Rozproszone włókna różnych typów jako zbrojenie betonu – zastosowanie i badanie nośności
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Tylek, Izabela
Wykorzystanie badań w projektowaniu stalowych konstrukcji budowlanych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Stankiewicz, Marek; Ślązak, Benedykt
Odporność na korozję wżerową stali duplex i jej złączy spawanych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Bogdanowska, Monika
Zabytek Schrödingera, czyli problematyka formalno-prawnej ochrony zabytków, których nie ma
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Michałowski, Tomasz
Cięgnowe przeprawy mostowe w południowej Polsce
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Pańtak, Marek
Modelowanie obciążeń dynamicznych generowanych przez osoby biegnące
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Urban, Maciej
Rheological measurements of granular matter such as fresh concrete, mortar and geopolymers
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kozak, Aleksander
Accelerated weathering tests used to evaluate durability of polymeric coatings
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

poprzednie
1 ... 89101112131415161718 ... 250
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/