Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozdział/fragment książki

typ: rozdziały/fragmenty książek

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 5075
poprzednie
1 ... 1112131415161718192021 ... 254
następne

Zaborowski, Stanisław; Kałuża, Tomasz; Radecki-Pawlik, Artur
Deflektory – nowoczesne proekologiczne budowle renaturyzacyjne w korytach rzecznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Plesiński, Karol; Radecki-Pawlik, Artur
Funkcja bystrzy o zwiększonej szorstkości w utrzymaniu rzek i potoków górskich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Filipczyk, Janusz Michał; Radecki-Pawlik, Artur
Możliwość wykorzystania modelowania numerycznego z udziałem modeli CFD w utrzymaniu koryt rzecznych oraz projektowaniu budowli hydrotechnicznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Plesiński, Karol; Radecki-Pawlik, Artur
Modelowanie numeryczne 2D parametrów hydrodynamicznych w rejonie bystrza o zwiększonej szorstkości : przykład z potoku Porębianka
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Gądek, Wiesław; Baziak, Beata
Hydrogramy hipotetyczne – przegląd metod
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Nachlik, Elżbieta
Powodzie w zlewniach rzek i potoków górskich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Hola, Emilia; Ortyl, Joanna
Fluorescencyjne sensory do detekcji stopnia usieciowania powłok polimerowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Hola, Emilia; Ortyl, Joanna
Pochodne tioksantonu jako jednoskładnikowe inicjatory do procesów fotopolimeryzacji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Fiedor, Paweł; Ortyl, Joanna
Laboratoryjny fotoreaktor multiled do prowadzenia procesów fotopolimeryzacji oraz reakcji fotokatalitycznych w układzie homogenicznym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Fiedor, Paweł; Ortyl, Joanna
Technologia fluorescencyjnej adaptacji warunków prowadzenia efektywnego druku 3D-VAT z wykorzystaniem analizy on-line i in-situ parametrów spektroskopowych utwardzanego obiektu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Topa, Monika; Galek, Mariusz; Ortyl, Joanna
Wpływ warunków prowadzenia procesów fotopolimeryzacji oraz analiza zamiany wybranych parametrów kinetycznych i termodynamicznych na właściwości fotoutwardzalnych kompozytów dentystycznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Topa, Monika; Galek, Mariusz; Ortyl, Joanna
Nowe systemy fotoinicjujące dedykowane do fotoutwardzalnych materiałów kompozytowych i druku 3D
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Łapuszek, Marta; Lenar-Matyas, Anna
Tradycyjne budowle w utrzymaniu rzek i potoków górskich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Korpak, Joanna; Krzemień, Kazimierz; Lenar-Matyas, Anna; Radecki-Pawlik, Artur
Regulacja i renaturyzacja koryt potoków karpackich – przykłady
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Janus-Michalska, Małgorzata
Sprężysta transformacja mikrostruktury w auksetycznych materiałach komórkowych w teście ściskania
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Zając, Bogusław
Zagadnienia temperaturowe przy naprawie i wzmacnianiu konstrukcji inżynierskich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Olek, Bartłomiej; Zięba, Jakub
Konsolidacja ze stałą prędkością odkształcenia szlamów wapiennych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kogut, Janusz
Propagacja fal w gruncie – badania w aparacie trójosiowego ściskania z użyciem elementów bender
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Truty, Andrzej
Modelowanie zjawiska upłynnienia nasyconych gruntów sypkich poddanych obciążeniom cyklicznym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Grodecki, Michał
Modelowanie numeryczne konstrukcji z gabionów
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

poprzednie
1 ... 1112131415161718192021 ... 254
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/