Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47527)
    Książki (7463)
    Artykuły i czasopisma (21793)
    Materiały konferencyjne (22604)
    Rozprawy doktorskie (1201)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozdział/fragment książki

typ: rozdziały/fragmenty książek

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 5037
poprzednie
23456789101112 ... 252
następne

Fiedor, Paweł; Ortyl, Joanna
Laboratoryjny fotoreaktor multiled do prowadzenia procesów fotopolimeryzacji oraz reakcji fotokatalitycznych w układzie homogenicznym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Fiedor, Paweł; Ortyl, Joanna
Technologia fluorescencyjnej adaptacji warunków prowadzenia efektywnego druku 3D-VAT z wykorzystaniem analizy on-line i in-situ parametrów spektroskopowych utwardzanego obiektu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Topa, Monika; Galek, Mariusz; Ortyl, Joanna
Wpływ warunków prowadzenia procesów fotopolimeryzacji oraz analiza zamiany wybranych parametrów kinetycznych i termodynamicznych na właściwości fotoutwardzalnych kompozytów dentystycznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Topa, Monika; Galek, Mariusz; Ortyl, Joanna
Nowe systemy fotoinicjujące dedykowane do fotoutwardzalnych materiałów kompozytowych i druku 3D
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Łapuszek, Marta; Lenar-Matyas, Anna
Tradycyjne budowle w utrzymaniu rzek i potoków górskich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Korpak, Joanna; Krzemień, Kazimierz; Lenar-Matyas, Anna; Radecki-Pawlik, Artur
Regulacja i renaturyzacja koryt potoków karpackich – przykłady
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Janus-Michalska, Małgorzata
Sprężysta transformacja mikrostruktury w auksetycznych materiałach komórkowych w teście ściskania
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Zając, Bogusław
Zagadnienia temperaturowe przy naprawie i wzmacnianiu konstrukcji inżynierskich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Olek, Bartłomiej; Zięba, Jakub
Konsolidacja ze stałą prędkością odkształcenia szlamów wapiennych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kogut, Janusz
Propagacja fal w gruncie – badania w aparacie trójosiowego ściskania z użyciem elementów bender
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Truty, Andrzej
Modelowanie zjawiska upłynnienia nasyconych gruntów sypkich poddanych obciążeniom cyklicznym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Grodecki, Michał
Modelowanie numeryczne konstrukcji z gabionów
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Urbański, Aleksander; Grodecki, Michał
Metoda 2D/3D analizy statycznej periodycznego układu pali stabilizujących osuwisko
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Pilecka, Elżbieta
Naziemny skaner laserowy jako narzędzie monitoringu infrastruktury komunikacyjnej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Jankowski, Wojciech; Sołkowski, Juliusz
Badania efektu progowego w strefach przejściowych przy obiektach inżynierskich – przykład posadowienia w trudnych warunkach gruntowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Zieliński, Piotr
Wytrzymałość na rozciąganie pośrednie jako estymator odporności MMA na deformacje trwałe
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Bąk, Radosław; Kozaczka, Nina
Wpływ pojazdów autonomicznych na sprawność ruchu – ocena zmian warunków ruchu na przykładzie przejścia dla pieszych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Woźniak, Krystian
Analiza ekspozycji budynków mieszkalnych na hałas drogowy w procesie ustalania lokalizacji zabudowy i ochrony akustycznej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Buczek, Piotr
Kształtowanie układu dróg i ich otoczenia w aspekcie ochrony akustycznej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Gaca, Stanisław
Współczesne projektowanie ulic w aspekcie kształtowania przestrzeni publicznej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

poprzednie
23456789101112 ... 252
następne

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/