Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (44760)
    Książki (7296)
    Artykuły i czasopisma (20204)
    Materiały konferencyjne (22670)
    Rozprawy doktorskie (1171)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (97)
Inne bazy bibliograficzne (14798)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2185)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7666)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozdział/fragment książki

typ: rozdziały/fragmenty książek

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 4977
poprzednie
123456789 ... 249
następne

Stypułkowska-Twardowska, Ewelina
Parki rzeczne a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – Kraków case study
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 5
Godyń, Izabela
Opłaty za wody opadowe a finansowanie kanalizacji deszczowej i zielonej infrastruktury
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Paprzyca, Krystyna; Kobylarczyk, Justyna; Trzupek, Mirosław
Warsztaty studenckie w Nowym Sączu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Romaniak, Krystyna; Paprzyca, Krystyna; Ostachowicz, Elżbieta; Rekuć, Małgorzata
Filozofia win-win w odniesieniu do współpracy uczelni, samorządu i biznesu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Romaniak, Krystyna; Nessel, Michał
Warsztaty studenckie dotyczące projektowania parametrycznego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Romaniak, Krystyna
Chemobudowa-Kraków – potęga wiecznie żywa
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Nowak, Krzysztof; German, Janusz
Wieloskalowy model wzrostu szczeliny w warunkach pełzania
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Jagiełło-Kowalczyk, Magdalena
Budujemy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Kobylarczyk, Justyna
Projektujemy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Haupt, Patrycja
Wizualizujemy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Skoczypiec, Sebastian ; Żyra, Agnieszka
Spark erosion based manufacturing of biomedical components
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 50
Grabowski, Marcin; Karpiuk, Michał; Bizoń, Wojciech
Ograniczenia technologiczne wybranych metod wytwarzania przyrostowego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Głaz, Monika; Łagan, Sylwia
Ocena zwilżalności i swobodnej energii powierzchniowej krolitowej protezy ocznej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 5
Winskowski, Piotr
Ogień bezsilny i jego aspekty przestrzenne
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Butelski, Kazimierz
Culture as a contemporary material of architecture from a Far Eastern perspective
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Truty, Andrzej
Nieliniowa analiza MES współdziałania konstrukcji z podłożem z zastosowaniem sprężysto-plastycznych modeli gruntów kalibrowanych na bazie testów laboratoryjnych i polowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Biel, Sebastian
Odbiory robót budowlanych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Górka, Monika
Ocena czynników kształtujących koszty systemów elewacyjnych przy użyciu metody DEMATEL
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Kozień-Woźniak, Magdalena
Museums of interference
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Łukasik, Marta
Education City – a place of the dialogue of cultures
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW (rozdział): 20

poprzednie
123456789 ... 249
następne

© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/