Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49821)
    Książki (7552)
    Artykuły i czasopisma (22821)
    Materiały konferencyjne (22309)
    Rozprawy doktorskie (1264)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (162)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozdział/fragment książki

typ: rozdziały/fragmenty książek

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 5056
poprzednie
1234567 ... 253
następne

Maslak, Mariusz; Pazdanowski, Michal; Stankiewicz, Marek; Wassilkowska, Anna; Zajdel, Paulina; Zielina, Michal
Impact fracture surfaces as the indicators of structural steel post-fire susceptibility to brittle cracking
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Krauze, Weronika
Projektowanie przedszkoli w dwudziestoleciu międzywojennym według normatywów architektonicznych pod redakcją Zdzisława Mączeńskiego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Homiński, Bartłomiej
Nowoczesne budownictwo biblioteczne w II Rzeczpospolitej w realizacjach i projektach. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne z perspektywy czasu i obecnego wykorzystania
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Motak, Maciej
Budynki muzeów wzniesione w II Rzeczpospolitej. Powołanie, recepcja, dziedzictwo: wybór zagadnień
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Jaśtal, Katarzyna; Jaśtal, Jacek
Wprowadzenie. "Czytajcie więcej i więcej Luhmanna!"
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Zielińska, Sonia; Korbut, Aleksandra; Piszko, Paweł; Gazińska, Małgorzata; Kryszak, Bartłomiej; Szustakiewicz, Konrad; Włodarczyk, Marcin; Szwed-Georgiou, Aleksandra; Rudnicka, Karolina; Płociński, Przemysław; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Biernat, Monika
Sieciowanie poli(sebacynianu glicerolu) czynnikami chemicznymi i fizycznymi
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Rudalska, Weronika; Machczyński, Mariusz; Prociak, Aleksander
Wpływ barwy polimerowych wypraw tynkarskich na ich zdolność do odbicia światła słonecznego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Puszczykowska, Natalia; Fiedurek, Kacper; Lisewska, Daria; Mazuryk, Alicja; Kurańska, Maria; Janczak, Katarzyna
Sposób wytwarzania wieloskładnikowych kompozycji skrobiowych jako nośnika liofilizatów bakteryjnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Prociak, Tomasz; Bogdał, Dariusz; Kubik, Mark; Długosz, Olga
Wpływ wybranych napełniaczy na właściwości spienionych materiałów poliuretanowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Pilch, Maciej; Kiesiewicz, Dawid; Jamróz, Paweł; Noworyta, Małgorzata; Ortyl, Joanna
3D printing using photo-curable resins in the environment of aqueous electrolyte solutions
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Ortyl, Joanna; Krok, Dominika
Synteza i badanie kwantowych kropek węglowych jako efektywnych fotoinicjatorów fotopolimeryzacji rodnikowej do zastosowań w druku 3D
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Malewska, Elżbieta; Kurańska, Maria; Prociak, Aleksander
Biopoliol jako czynnik upłynniający odpady sztywnych pianek poliuretanowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Korbut, Aleksandra; Zielińka, Sonia; Piszko, Paweł; Gazińska, Małgorzata; Włodarczyk, Marcin; Szwed-Georgiou, Aleksandra; Rudnicka, Karolina; Płociński, Przemysław; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Tymowicz-Grzyb, Paulina; Biernat, Monika; Szustakiewicz, Konrad
Elektroprzędzone maty polimerowe do zastosowań w inżynierii tkankowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kiesiewicz, Dawid; Jamróz, Paweł; Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna
Badanie adhezji fotoutwardzalnych żywic polimerowych do warstw metalu elektroosadzanych z fazy wodnej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Jamróz, Paweł; Kiesiewicz, Dawid; Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna
Badania kinetyczne procesu fotosieciowania żywic polimerowych dedykowanych do pracy w środowisku wodnym techniką FPT (ang. Fluorescent Probe Technology)
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Czub, Piotr; Sienkiewicz, Anna
Modyfikacja żywicy epoksydowej produktem poliaddycji epoksydowanego oleju sojowego z izosorbidem
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Czub, Piotr; Ptasznik, Aleksandra; Sienkiewicz, Anna
Badania nad nowymi utwardzaczami do żywic epoksydowych na bazie pochodnych kwasu cytrynowego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Tabaka, Przemysław; Ściężor, Tomasz
Wpływ użytego luksomierza na wyniki pomiarów wertykalnego natężenia oświetlenia na nieruchomościach mieszkalnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Ściężor, Tomasz
Zanieczyszczenie świetlne na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Małego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Zemła, Marcin; Kurańska, Maria; Prociak, Aleksander
Modyfikacja rebiopoliolami kompozycji do otrzymywania sztywnej pianki poliuretanowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5

poprzednie
1234567 ... 253
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/