Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48905)
    Książki (7444)
    Artykuły i czasopisma (22394)
    Materiały konferencyjne (22324)
    Rozprawy doktorskie (1234)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rozdział/fragment książki

typ: rozdziały/fragmenty książek

  

Kolekcja
KsiążkiElementy tej kolekcji: 4973
poprzednie
1234567 ... 249
następne

Fanti, Riccardo; D’Arenzo, Giuseppe; Gavrić, Igor; Kwiecień, Arkadiusz; Tannert, Thomas
High-performance connections
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Śliwa Wieczorek, Klaudia; Kwiecień, Arkadiusz; Zając, Bogusław; Rizzo, Fabio
Flexible joints for timber structures under wind loading
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Racoń-Leja, Kinga
Opinie i komentarze
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Mala, Marcin; Generowicz, Agnieszka
Wykorzystanie narzędzi informatycznych w GOZ
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Goik, Urszula; Goik, Tomasz; Żmudziński, Daniel
Wpływ dodatku miodu pszczelego na właściwości reologiczne żeli kosmetycznych zagęszczanych gumą ksantanową
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kadłuczka, Andrzej
Wiślica: the lost metropolis
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Stala, Klaudia
Wiślica – a challenge and inspiration to contemporary conservation thought
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Niezgoda, Paweł; Krok, Dominika; Ortyl, Joanna
Fotoutwardzalne światłem widzialnym materiały polimerowe otrzymywane z monomerów pochodzenia roślinnego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Stalmach, Paweł; Tomal, Wiktoria; Szymaszek, Patryk; Ortyl, Joanna
Nowe wysokowydajne systemy fotoinicjujące wykorzystywane do procesów fotopolimeryzacji rodnikowej i kationowej w zakresie światła widzialnego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Starzak, Katarzyna; Tomal, Wiktoria; Środa, Patrycja; Kasprzyk, Wiktor; Świergosz, Tomasz; Ortyl, Joanna
Opracowanie nowych systemów fotoinicjujących do otrzymywania polimerowych materiałów hydrożelowych metodą fotopolimeryzacji wykorzystującej światło z zakresu widzialnego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Bojarski, Antoni; Godyń, Izabela; Lenar-Matyas, Anna; Mączałowski, Andrzej; Nachlik, Elżbieta
Water management in Poland in conditions of development and climate change
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Motak, Maciej
Zarys dziejów ochrony historycznych układów urbanistycznych w Krakowie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Środulska-Wielgus, Jadwiga; Wojtala, Malwina
Znaczenie symboliczne bram triumfalnych budowanych z okazji powrotu Górnego Śląska do Polski
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Szkoda, Maciej; Lisowska, Aleksandra; Michnej, Maciej; Paluch, Maciej; Grzywna, Maciej; Biel, Paweł; Dopierała, Dariusz
Systemy autonomiczne w transporcie szynowym na przykładzie innowacyjnego sterowania tramwajem typu 126N "Nevelo"
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kaczor, Grzegorz; Szkoda, Maciej; Grzywna, Maciej
Wybrane zagadnienia dotyczące oceny poziomu integralności bezpieczeństwa (SIL) w kolejowych pojazdach szynowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Grzywna, Maciej; Szkoda, Maciej; Kaczor, Grzegorz
Analiza przyczyn i skutków uszkodzeń (FMEA) w ocenie ryzyka zagrożeń pojazdów szynowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Piekarski, Marian
Sukces zawodowy w orientacji studentów Politechniki Krakowskiej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Franta, Anna
Architektura – sztuka reżyserii dialogu między człowiekiem a przestrzenią
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Franta, Anna; Franta, Aleksander
Pojęcia podstawowe 20 lat później
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kozłowski, Tomasz
Uwagi o architekturze
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

poprzednie
1234567 ... 249
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/