Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LVI Konferencja Naukowa, 2010

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2010
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 130
poprzednie
1234567
następne

Nagrodzka-Godycka, Krystyna; Seroka, Danuta; Sikorska, Małgorzata
Krótkie wsporniki słupa w dwuetapowej realizacji konstrukcji wsporczych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Korentz, Jacek
Model zależności moment-krzywizna dla belek żelbetowych - obliczanie ugięcia
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Hulimka, Jacek; Krzywoń, Rafał
Dźwigary strunobetonowe osłabione otworami w strefie przypodporowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Habiera, Elżbieta; Czkwianianc, Artem
Sprężone elementy betonowe zespolone z profilem stalowym i nadbetonowane - odkształcenia stref rozciąganych belek dwuprzęsłowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Gromysz, Krzysztof
Badanie sztywności zespolenia warstw betonu żelbetowych stropów deskowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Bodzak, Przemysław; Czkwianianc, Artem
Strefa przypodporowa w sprężonych belkach stalowo-betonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Bijak, Izabela
Model wyznaczania ubytku sztywności żelbetowej płyty ortotropowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Szelka, Janusz; Wrona, Zbigniew
Wykorzystanie systemów aktywnych baz danych do wspomagania przedsięwzięć inżynieryjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Radziszewska-Zielina, Elżbieta
Metodyka oceny relacji partnerskich przedsiębiorstw budowlanych z wykorzystaniem logiki rozmytej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Połoński, Mieczysław
Algorytmy wyznaczania ścieżki krytycznej i zapasów czasu w sieciach jednopunktowych o rozszerzonych typach relacji między zadaniami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Leśniak, Agnieszka; Plebankiewicz, Edyta
Modelowanie procesu decyzyjnego dotyczącego uczestnictwa w przetargu na roboty budowlane
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Knyziak, Piotr
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi poprzez planowanie i kontrolę stanu technicznego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Wciślik, Wiktor
Badania georadarowe zespolonego mostu z belkami z betonu sprężonego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Skorupka, Dariusz; Duchaczek, Artur
Eksploatacja mostów wojskowych w warunkach ryzyka
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Duchaczek, Artur; Mańko, Zbigniew
Wpływ pęknięcia zmęczeniowego na odkształcenia w obrębie otworów montażowych w środniku stalowego dźwigara mostowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Cieśla, Juliusz; Biskup, Mirosław; Skawiński, Marian; Topczewski, Łukasz
Eksperymentalna ocena stanu sprężenia dźwigarów betonowych w przęśle mostowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Chróścielewski, Jacek; Rucka, Magdalena; Banaś, Anna; Malinowski, Maciej; Miśkiewicz, Mikołaj; Rutkowski, Roman
Systemy monitorowania stanu technicznego konstrukcji na przykładzie dwóch mostów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Bęben, Damian; Mańko, Zbigniew
Efekty obciążeń dynamicznych w mostach gruntowo-stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Wesołowski, Mariusz
Problemy nośności kompozytowych, mobilnych płyt nawierzchniowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Sarnowski, Michał; Piłat, Jerzy
Wpływ nowej metody modyfikacji asfaltów drogowych kwasem polifosforowym na zmiany odporności na starzenie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/