Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LVI Konferencja Naukowa, 2010

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2010
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 130
poprzednie
1234567
następne

Radziszewski, Piotr; Piłat, Jerzy; Plewa, Andrzej
Wykorzystanie miejscowych kruszyw naturalnych z regionu Polski północno-wschodniej do budowy nawierzchni asfaltowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Radziszewski, Piotr; Piłat, Jerzy; Plewa, Andrzej; Radziszewski, Radosław
Ocena właściwości kruszyw polodowcowych z regionu Polski północno-wschodniej do budowy nawierzchni asfaltowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Radziszewski, Piotr; Piłat, Jerzy; Kowalski, Karol; Król, Jan; Sarnowski, Michał
Zastosowanie strzępów gumowych w budownictwie drogowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Radosz, Stanisław; Woźniak, Krystian
Wpływ ogrodzeń na ekranowanie przed hałasem przydrożnej zabudowy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Ostrowski, Krzysztof
Zmienność natężeń nasycenia relacji na wprost na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Nita, Piotr
Analiza pracy betonowych nawierzchni zbrojonych w sposób ciągły
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Linek, Małgorzata; Nita, Piotr
Zastosowanie metody georadarowej do identyfikacji konstrukcji nawierzchni z betonu cementowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Kustra, Wojciech
Czynniki wpływające na gęstość ofiar wypadków na odcinkach dróg krajowych w Polsce
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Kieć, Mariusz
Wpływ zagospodarowania otoczenia dróg na prędkość ruchu pojazdów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Jamroz, Kazimierz
Analiza czynników wpływających na poziom stosowania pasów bezpieczeństwa w pojazdach w wybranych krajach świata
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Iwański, Marek; Mrugała, Justyna
Zastosowanie asfaltu spienionego do stabilizacji gruntu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Iwański, Marek; Mazurek, Grzegorz
Odporność na oddziaływanie wody i mrozu betonu asfaltowego z modyfikatorem niskowiskozowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Iwański, Marek; Buczyński, Przemysław
Wpływ pyłów z kruszywa oraz asfaltu spienionego na właściwości recyklowanej podbudowy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Grabowski, Wojciech; Słowik, Mieczysław; Bilski, Marcin
Ocena wpływu dodatku asfaltu naturalnego Trynidad Epuré na wybrane właściwości asfaltów drogowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Gardziejczyk, Władysław; Wasilewska, Marta
Badanie i ocena wskaźnika szorstkości mieszanek mineralno-asfaltowych w warunkach laboratoryjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Faron, Aleksandra
Wpływ rodzaju intensywności zagospodarowania obszarów miasta na udział samochodów osobowych w podróżach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Chomicz-Kowalska, Anna
Recykling na zimno z asfaltem spienionym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Brzoza, Andrzej
Wpływ chropowatości i tekstury nawierzchni na przyczepność w osiowosymetrycznym zagadnieniu kontaktowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Bolimowska, Katarzyna; Rydzewski, Paweł; Sztukiewicz, Romuald
Ocena stanu technicznego nawierzchni jezdni w systemie wspomagania zarządzania siecią ulic miasta Poznania
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010
Bichajło, Lesław
Postrzeganie wzrokowe drogi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2010

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/