Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLV Konferencja Naukowa, 1999

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1999
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 161
poprzednie
123456789
następne

Piszczek, Kazimierz; Szarliński, Jan; Urbański, Aleksander
Modelowanie numeryczne odkształcalności i wytrzymałości muru wraz z weryfikacją doświadczalną
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Brol, Janusz; Właszczuk, Marek; Malczyk, Andrzej
Badania modelowe prętów drewnianych sprężonych prostopadle do włókien
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Jasiński, Radosław; Kubica, Jan; Drobiec, Łukasz
Badania siecznego modułu sprężystości murów z cegły
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Wodyński, Aleksander; Kocot, Wojciech
Zużycie naturalne budynków o tradycyjnej konstrukcji w świetle badań statystycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Ciesielski, Roman
O dynamicznych modułach sprężystości murów z cegły
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Zapotoczna-Sytek, Genowefa; Bodzak, Julian; Gajownik, Roman
Badania wytrzymałościowe murów z elementów z betonu komórkowego łączonych tradycyjnie zaprawą lub na cienkie spoiny
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Miedziałowski, Czesław; Malesza, Mikołaj; Baszeń, Michał
Analiza wytężenia i podatności drewnianych ścian szkieletowych z otworami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Brol, Janusz; Właszczuk, Marek; Ajdukiewicz, Andrzej; Malczyk, Andrzej
Analiza statyczno-wytrzymałościowa drewnianej wieży telekomunikacyjnej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Zając, Barbara
Mrozoodporność betonu z dodatkiem mikrokrzemionki i betonów z domieszkami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Wójtowicz, Michał
Wykorzystanie przyspieszonej metody badania przenikalności chlorków do oceny trwałości konstrukcji żelbetowych z dodatkiem pyłów krzemionkowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Wawrzeńczyk, Jerzy
Mrozoodporność warstwy powierzchniowej betonu badana metodą CDF
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Błazik-Borowa, Ewa; Słowik, Marta
Weryfikacja doświadczalna wybranych modeli betonu rozciąganego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Bobosherov, Gulmurod; Sharifov, Abdumumin
Mieszanki do otrzymywania nieprzesiąkliwej dachówki mikrobetonowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Sharifov, Abdumumin; Saidov, Jamshed
Zwiększenie trwałości zwykłych betonów za pomocą dodatków mineralno-chemicznymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Piątek, Zdzisław; Katzer, Jacek
Niektóre właściwości fibropiaskobetonów
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Kaliszuk, Joanna; Urbańska, Anna; Waszczyszyn, Zenon; Furtak, Kazimierz
Neuronowa analiza trwałości zmęczeniowej betonu na podstawie badań doświadczalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Lipowski, Grzegorz; Grzeszczyk, Stefania
Wpływ składu ziarnowego popiołów lotnych na właściwości reologiczne zaczynów cementowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Dębska, Dominika; Fiertak, Maria
Korozja siarczanowa betonu cementowego z uwzględnieniem warunków ekspozycji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Wichtowski, Bernard
Wytrzymałość zmęczeniowa śrub pasowanych w świetle badań laboratoryjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Żukowski, Stanisław; Sieniawska, Róża; Śniady, Paweł
Niezawodność mostów z uwzględnieniem degradacji nośności
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999

poprzednie
123456789
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/