Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XLV Konferencja Naukowa, 1999

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1999
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 161
poprzednie
23456789
następne

Wandzik, Grzegorz; Krzywoń, Rafał; Majewski, Stanisław
Numeryczna i doświadczalna weryfikacja pakietu programów MAFEM do nieliniowej analizy konstrukcji żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Ligęza, Wiesław
Odkształcenia betonu ściskanego dwukierunkowo. Badania doświadczalne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Kubicki, Jan
Ugięcie belek żelbetowych według PN-84/B-03264 i Eurokodu 2.1 na tle wyników badań
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Drobiec, Łukasz; Jasiński, Radosław; Kubica, Jan
Badania odkształceń zginanej belki żelbetowej z otworem w strefie przypodporowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Kosińska, Anna
Wybrane problemy sztywności skręcania belek żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Waśniewski, Grzegorz; Kasprzak, Tomasz; Marcinowski, Jakub; Konderla, Piotr
Modelowanie i ocena stanu bezpieczeństwa prefabrykowanej chłodni kominowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Malczewski, Zbigniew; Kobielak, Sylwester
Analiza naprężeń poprzecznych w cylindrycznym zakotwieniu przyczepnościowym dla cięgna sprężającego z włókna aramidowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Kowalski, Robert; Knauff, Michał
Próba korekty sposobu określania współczynnika k2 we wzorze na średni rozstaw rys wg projektu PN
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Klymenko, Fiedir; Barabash, Vasyl; Shmyg, Roman
Hardness and deformation ability of complex steel-concrete beam constructions
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Kliszczewicz, Ryszard; Kliszczewicz, Barbara
Porównanie metod obliczania żelbetowych przekrojów wg PrPN i PN za pomocą wykresów interakcji MRd - NRd
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Kotynia, Renata; Kamińska, Maria E.
Obliczanie nośności belek wzmocnionych taśmami CFRP
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Kamińska, Maria E.
Stany graniczne użytkowalności belek z betonu o wysokiej wytrzymałości
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Hulimka, Jacek
Doświadczalno-teoretyczny model symetrycznego przebicia płyty żelbetowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Gwoździewicz, Piotr; Destrebecq, Jean-François
Opis długotrwałego zachowania konstrukcji z betonu z uwzględnieniem niejednorodności przekroju i procesu budowy
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Godycki-Ćwirko, Tadeusz; Wesołowski, Marek
Nośność na ścinanie belek żelbetowych osłabionych otworami
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Korzeniowski, Piotr; Nagrodzka-Godycka, Krystyna; Godycki-Ćwirko, Tadeusz
Żelbetowe słupy o przekroju kołowym w świetle badań i teorii
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Sulik, Paweł; Flaga, Andrzej
Wymiarowanie żelbetowych przekryć kryształowych opisanych na planie prostokątnym na przykładzie stropu nad nawą kościoła w Tylmanowej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Czkwianianc, Artem
Wpływ ukształtowania zbrojenia w monolitycznym węźle ramy na jego zarysowanie i nośność
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Cichocki, Marian
Nośność płyt skręcanych zbrojonych niesymetrycznie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999
Cholewicki, Andrzej
Interakcja w konstrukcjach zespolonych z betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1999

poprzednie
23456789
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/