Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LXI Konferencja Naukowa, 2015

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2015
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 145
poprzednie
12345678
następne

Korentz, Jacek
Wpływ imperfekcji geometrycznych postaci wyboczenia na zachowanie pozakrytyczne prętów zbrojeniowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Gołdyn, Michał; Urban, Tadeusz; Krawczyk, Łukasz
Badania nośności słupów żelbetowych w strefie połączeń narożnych z płytą żelbetową
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Buda-Ożóg, Lidia; Pokarowska, Malgorzata
Analiza modeli ST skręcanych belek żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Bodzak, Przemysław
Wpływ wysokości strefy ściskanej przekroju na nośność i odkształcenia strefy przypodporowej belek żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Bacharz, Kamil; Goszczyńska, Barbara
Wpływ długości zakotwienia zbrojenia głównego na nośność strefy przypodporowej belek żelbetowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Gotowski, Marek; Sochacki, Janusz; Sokołowski, Włodzimierz; Sosnowska, Magdalena
Innowacyjne technologie mostowe w Firmie GOTOWSKI
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Wysokowski, Adam; Mońka, Michał
Badania laboratoryjne fundamentów z blach stalowych stosowanych w mostach gruntowo-powłokowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Wilde, Krzysztof; Miśkiewicz, Mikołaj; Mariak, Aleksandra; Meronk, Błażej; Rucka, Magdalena
Innowacyjny moduł ultradźwiękowy systemu monitoringu technicznego mostu podwieszonego w Rzeszowie
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Wąchalski, Krzysztof
Nowoczesne technologie mostowe. Nawierzchnie z asfaltu lanego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Szelka, Janusz; Kamyk, Zbigniew
Pokonywanie przeszkód terenowych za pomocą wojskowych konstrukcji składanych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Miśkiewicz, Mikołaj; Pyrzowski, Łukasz; Rucka, Magdalena; Wilde, Krzysztof; Klasztorny, Marian; Chróścielewski, Jacek
Kompozytowy most pieszo-rowerowy w kampusie Politechniki Gdańskiej – badania doświadczalne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Markiewicz, Barbara; Pereta, Karol; Piątkowski, Grzegorz
Właściwości dynamiczne modelu płyty pomostowej zbrojonej prętami kompozytowymi
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Łagoda, Grażyna; Łagoda, Marek
Szklane mosty – aspekty konstrukcyjne i estetyczne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Lachowicz, Jacek; Rucka, Magdalena
Metoda georadarowa w diagnostyce betonowych obiektów mostowych wzdłuż linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Kurp, Piotr
Stalowe konstrukcje mostowe – naprawa z zastosowaniem technologii formowania cieplnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Krampikowska, Aleksandra; Świt, Grzegorz
Zastosowanie metody emisji akustycznej w analizie wpływu lokalizacji i wielkości zarysowania na trwałość betonowych obiektów mostowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Kempa, Jan; Bebyn, Grzegorz; Chmielewski, Jacek
Analizy ruchowe w aspekcie planowanej budowy przeprawy promowej lub mostowej na wysokości Solca Kujawskiego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Jakiel, Przemysław; Fabianowski, Dariusz
Optymalizacja konstrukcji stalowych mostów autostradowych za pomocą wybranych metod analizy wielokryterialnej AHP i EA FAHP
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Helowicz, Andrzej
Wiadukty zintegrowane jednoprzęsłowe z prefabrykowanych dźwigarów sprężonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Cieśla, Juliusz; Łagoda, Marek; Wierzbicki, Tomasz
Ocena konstrukcji zespolonego mostu kolejowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015

poprzednie
12345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/