Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Bodzak, Przemysław

Wpływ wysokości strefy ściskanej przekroju na nośność i odkształcenia strefy przypodporowej belek żelbetowych

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu The influence of neutral axis position on deformation and load-bearing capacity of reinforced concrete beams subjected to shear and bending
Opublikowane w Konstrukcje betonowe i metalowe
Zakres stron 17-24
Język polski
Miejsce wydania Bydgoszcz
Wydawca Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Data wydania 2015
ISBN 978-83-64235-72-6
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXI]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2015]

tematyka
Abstrakt
W pracy przeanalizowano wpływ wysokości strefy ściskanej na wielkość obciążenia rysującego oraz wytężenie zbrojenia poprzecznego w strefie przypodporowej belek żelbetowych. W tym celu wykonano ... więcej

This paper presents the results of shear tests on RC beams. The experimental study has been performed in order to investigate the behavior of RC beams with different location of neutral axis. As the compression ... więcej
Słowa kluczowe strefa przypodporowa, ścinanie, ściskane zbrojenie podłużne, wysokość strefy ściskanej

shear, longitudinal compression reinforcement, the height of the compression zone, neutral axis

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Cyfrowym UTP w Bydgoszczy  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXI Konferencja Naukowa, 2015
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/