Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LXI Konferencja Naukowa, 2015

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2015
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 145
poprzednie
12345678
następne

Bajno, Dariusz
Wybrane aspekty cieplno-wilgotnościowe związane z dostosowywaniem budynków zabytkowych do eksploatacji w nowych warunkach
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Wrzesiński, Grzegorz; Lechowicz, Zbigniew; Sulewska, Maria Jolanta
Wyznaczanie modułu ścinania G gruntów spoistych w cylindrycznym aparacie skrętnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Woziwodzki, Zbigniew; Zawalski, Andrzej
Ocena przesuszenia różnych stratygraficznie podłoży ekspansywnych powodujących uszkodzenia budynków
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Woziwodzki, Zbigniew; Zając, Barbara; Zawalski, Andrzej; Mrozik, Łukasz
Właściwości i możliwości zagospodarowania odpadu z przetwarzania gruzu betonowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Wilk, Krzysztof
Zastosowanie sondy krzyżakowej do badań podłoża madowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Więcławski, Paweł
Ocena współpracy pali Vibro z podłożem gruntowym na podstawie badań in-situ
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Sosnowska, Magdalena; Kasprzyk, Izabela; Podhorecki, Adam
Niewystarczające badania geotechniczne przyczyną istotnego zwiększenia kosztów budowy obwodnicy miasta
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Sas, Wojciech; Gabryś, Katarzyna; Soból, Emil; Szymański, Alojzy; Głuchowski, Andrzej
Stiffness and damping of selected cohesive soils based on dynamic laboratory tests
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Nartowska, Edyta; Kozłowski, Tomasz
Model oszacowania zawartości wody niezamarzniętej w gruntach spoistych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Meyer, Zygmunt; Cichocki, Piotr
Numeryczny sposób wyznaczania naprężeń na pobocznicy pala fundamentów płytowo-palowych w gruncie niespoistym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Markowska-Lech, Katarzyna; Bąkowski, Jacek; Lech, Mariusz
Interpretacja pomiarów prędkości fali poprzecznej w gruntach spoistych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Lipiński, Mirosław, J.; Wdowska, Małgorzata K.
Parametry geotechniczne z normy PN-81/B-03020 – co po nich?
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Lendo-Siwicka, Marzena; Niedźwiedzka, Karina; Wdowska, Małgorzata
Ocena ekspansywności wybranych iłów neogeńskich rejonu Raciborza
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Lech, Mariusz; Bajda, Marek; Markowska-Lech, Katarzyna
Wyznaczanie parametrów przepływu wody w gruntach spoistych na podstawie badań in situ
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Kozłowski, Tomasz; Walaszczyk, Łukasz
Zastosowanie termoporometrii konwolucyjnej DSC w badaniach gruntów spoistych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Kozłowski, Tomasz; Ludynia, Agata
Współczynnik filtracji gruntów słabo przepuszczalnych jako funkcja wybranych parametrów fizycznych i strukturalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Koda, Eugeniusz; Miszkowska, Anna; Osiński, Piotr; Pitera, Paweł
Analiza stateczności skarpy składowiska wzmocnionej konstrukcją oporową z gruntem zbrojonym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Gwizdała, Kazimierz; Więcławski, Paweł
Nośność graniczna oraz interpretacje metod bezpośrednich dla pali przemieszczeniowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Gwizdała, Kazimierz; Kęsik, Przemysław
Osiadanie grupy pali w odniesieniu do współczesnych metod obliczeniowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Gąska, Piotr
Badania nośności poziomej pali fundamentowych przesłon przeciwhałasowych na odcinku drogi krajowej nr 4 od Ropczyc do Klęczan
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015

poprzednie
12345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/