Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49550)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Wrzesiński, Grzegorz; Lechowicz, Zbigniew; Sulewska, Maria Jolanta

Wyznaczanie modułu ścinania G gruntów spoistych w cylindrycznym aparacie skrętnym

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu The evaluation of shear modulus G of cohesive soils in a Hollow Cylinder Apparatus
Opublikowane w Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki
Zakres stron 371-378
Język polski
Miejsce wydania Bydgoszcz
Wydawca Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Data wydania 2015
ISBN 978-83-64235-73-3
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXI]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2015]

tematyka
Abstrakt
W pracy przedstawiono metodę wyznaczania modułu ścinania G z badań w cylindrycznym aparacie skrętnym oraz wybrane wyniki wykonanych badań. Wartości modułu ścinania G wyznaczono przy odkształceniu ... więcej

The paper presents a research methodology in a Hollow Cylinder Apparatus to determine shear modulus G in undrained conditions. Selected results of performed tests for reconstituted cohesive soils have ... więcej
Słowa kluczowe moduł ścinania, grunt spoisty, cylindryczny aparat skrętny, kierunki składowych głównych naprężenia

shear modulus, cohesive soil, Hollow Cylinder Apparatus, principle stress directions

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Cyfrowym UTP w Bydgoszczy  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXI Konferencja Naukowa, 2015
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/