Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Kozłowski, Tomasz; Walaszczyk, Łukasz

Zastosowanie termoporometrii konwolucyjnej DSC w badaniach gruntów spoistych

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu The application of convolution thermoporometry DSC during the analysis of the cohesive soils
Opublikowane w Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki
Zakres stron 261-270
Język polski
Miejsce wydania Bydgoszcz
Wydawca Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Data wydania 2015
ISBN 978-83-64235-73-3
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXI]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2015]

tematyka
Abstrakt
W pracy zaproponowano metodę termoporometrii konwolucyjnej, dzięki której można uzyskać rozkład wielkości porów w wilgotnych gruntach spoistych. Zastosowano dekonwolucję stochastyczną sygnału ... więcej

A version of the thermoporometry dedicated to analyzing the pore network of expanding clays is proposed in the paper. The blurred, wide DSC peak obtained during melting of a frozen clay sample is processed ... więcej
Słowa kluczowe termoporometria, rozkład porów, dekonwolucja sygnału DSC, bentonit

thermoporometry, pore size distribution, DSC signal deconvolution, source clays, bentonites

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Cyfrowym UTP w Bydgoszczy  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXI Konferencja Naukowa, 2015
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/