Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LXI Konferencja Naukowa, 2015

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2015
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 145
poprzednie
2345678
następne

Zieliński, Krzysztof; Babiak, Michał; Ratajczak, Maria; Kosno, Jacek
Zwiększenie trwałości wyrobów hydroizolacyjnych poprzez chemiczną modyfikację asfaltu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Zapała-Sławeta, Justyna; Owsiak, Zdzisława
Reakcja alkalia-krzemionka z kruszywem żwirowym w obecności związków litu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Teodorczyk, Michał; Świt, Grzegorz
Określenie szerokości rys w elemencie żelbetowym na podstawie pomiaru prędkości fali sprężystej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Sobczak-Piąstka, Justyna
Diagnostyka stanu zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych budynków wielkopłytowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Skrzypczak, Izabela; Buda-Ożóg, Lidia
Kwantyl charakterystycznej wytrzymałości na ściskanie a zalecana niezawodność konstrukcji z betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Kłak, Adam; Wawrzeńczyk, Jerzy
Właściwości fizyczne betonów samozagęszczalnych wykonanych z pyłem mineralnym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Dobiszewska, Magdalena; Franus, Wojciech
Wpływ dodatku mączki bazaltowej na niektóre właściwości betonu zwykłego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Czopowska-Lewandowicz, Magdalena
Badania właściwości betonu w ścianach szczelinowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Batog, Maciej; Giergiczny, Zbigniew; Synowiec, Katarzyna
Wpływ rodzaju cementu na kształtowanie się temperatury betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Bacharz, Magdalena; Trąmpczyński, Wiesław
Badanie procesów destrukcyjnych w betonie nieobciążonym dojrzewającym w zróżnicowanych warunkach z zastosowaniem metody emisji akustycznej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Zbiciak, Artur; Brzeziński, Karol; Michalczyk, Rafał
Propozycja nowej metody identyfikacji parametrów lepkosprężystego modelu MMA na podstawie składu mieszanki
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Pilarska, Dominika; Jurkiewicz, Marek
Porównawcza analiza numeryczna dwóch przekryć struktur prętowych kopuł sferycznych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Nycz, Daniel; Klasztorny, Marian
Nakładka kompozytowo-pianowa na prowadnicę bariery na łuku drogi: projektowanie, modelowanie, badania numeryczne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Kwiecień, Janusz
Możliwości wykorzystania skaningu laserowego do pomiaru ugięć konstrukcji inżynierskich
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Konderla, Piotr
Analiza konstrukcji gruntowo-powłokowych przy zastosowaniu hybrydowej metody numerycznej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Klasztorny, Marian; Nycz, Daniel; Chróścielewski, Jacek; Romanowski, Roman
Kompozytowa skrzynkowa kładka pieszo-rowerowa: projektowanie, modelowanie i badania numeryczne
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Jaśkowiec, Jan
Modelowanie zagadnień termomechanicznych szyb warstwowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Janiak, Tomasz; Podhorecki, Adam
Efektywne wzmocnienie istniejącej konstrukcji stropu spowodowane bardzo dużym zwiększeniem obciążenia użytkowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Imiełowski, Szymon
Sztywność ściskanych prętów pryzmatycznych w zakresie dokrytycznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015
Górski, Piotr; Pospišil, Stanislav; Kuznetsov, Sergej; Tatara, Marcin
Badania modelowe współczynnika oporu aerodynamicznego oblodzonego cięgna mostu podwieszonego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 2015

poprzednie
2345678
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/