Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Gwizdała, Kazimierz; Kęsik, Przemysław

Osiadanie grupy pali w odniesieniu do współczesnych metod obliczeniowych

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu Pile group settlement in relation to modern calculation methods
Opublikowane w Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki
Zakres stron 227-235
Język polski
Miejsce wydania Bydgoszcz
Wydawca Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Data wydania 2015
ISBN 978-83-64235-73-3
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXI]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2015]

tematyka
Abstrakt
W pracy omówiono zagadnienie osiadania fundamentów palowych obciążonych siłami pionowymi. Przedstawiono wykorzystywane na świecie metody obliczeniowe umożliwiające racjonalne oszacowanie osiadania ... więcej

This paper presents the problem of pile group settlement under vertical loading. A wide range of pile group settlement estimation methods from all over the world has been presented. The methods are listed ... więcej
Słowa kluczowe grupa pali, fundamenty palowe, osiadanie pali w grupie, metody numeryczne

pile group, pile foundations, settlement of pile groups, numerical methods

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Cyfrowym UTP w Bydgoszczy  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXI Konferencja Naukowa, 2015
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/