Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Koda, Eugeniusz; Miszkowska, Anna; Osiński, Piotr; Pitera, Paweł

Analiza stateczności skarpy składowiska wzmocnionej konstrukcją oporową z gruntem zbrojonym

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu The stability analysis of the landfill slope reinforced with a retaining structure and reinforced soil
Opublikowane w Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki
Zakres stron 245-252
Język polski
Miejsce wydania Bydgoszcz
Wydawca Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Data wydania 2015
ISBN 978-83-64235-73-3
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXI]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2015]

tematyka
Abstrakt
Konstrukcję oporową na składowisku odpadów Radiowo stanowi bierna ściana oporowa, gdzie betonowe lico i konstrukcja z gruntu zbrojonego geotkaniną są od siebie niezależne, oddzielone drenażową ... więcej

The retaining structure in Radiowo landfill is a passive retaining wall where concrete elements and reinforced soil are independent and separated with sandy backfill drainage. As part of the slope designed ... więcej
Słowa kluczowe konstrukcje oporowe, grunt zbrojony, geotkanina polipropylenowa, georuszt PEHD, składowisko odpadów

retaining structure, reinforced soil, polypropylene woven geotextile, geocell, HDPE, landfill

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Cyfrowym UTP w Bydgoszczy  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXI Konferencja Naukowa, 2015
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/