Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Lipiński, Mirosław, J.; Wdowska, Małgorzata K.

Parametry geotechniczne z normy PN-81/B-03020 – co po nich?

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu Geotechnical parameters of Polish Standard PN-81/B-03020 – what’s next?
Opublikowane w Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki
Zakres stron 289-299
Język polski
Miejsce wydania Bydgoszcz
Wydawca Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Data wydania 2015
ISBN 978-83-64235-73-3
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXI]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2015]

tematyka
Abstrakt
W związku z koniecznością wdrążania norm europejskich, które w odniesieniu do geotechniki stanowią postanowienia Eurokodu 7, a z drugiej strony funkcjonowania w środowisku geotechnicznym zaleceń ... więcej

In relation to necessity of European standard implementation in Poland, which in terms of geotechnics refers to Eurocode 7 provisions, and on the other hand, presents recommendations concerning geotechnical ... więcej
Słowa kluczowe badania laboratoryjne, procedury, wytrzymałość, sztywność gruntu, PN-81/B-03020

laboratory tests, test procedures, shear strength, stiffness, Polish Standard PN-81/B-03020

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Cyfrowym UTP w Bydgoszczy  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXI Konferencja Naukowa, 2015
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/