Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Meyer, Zygmunt; Cichocki, Piotr

Numeryczny sposób wyznaczania naprężeń na pobocznicy pala fundamentów płytowo-palowych w gruncie niespoistym

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu The numerical method for determining stress on pile shaft of piled raft foundations in non-cohesive soil
Opublikowane w Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki
Zakres stron 309-316
Język polski
Miejsce wydania Bydgoszcz
Wydawca Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Data wydania 2015
ISBN 978-83-64235-73-3
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXI]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2015]

tematyka
Abstrakt
W pracy przedstawiono metodę wyznaczania naprężeń na pobocznicy pala w gruncie niespoistym przy uwzględnieniu udziału płyty w przekazywaniu obciążenia na podłoże. Wykonano eksperymenty numeryczne ... więcej

The paper presents a method of determining the stress on pile shaft in non-cohesive soil that takes into account the part of raft in transmitting load on a subsoil. Numerical experiments have been carried ... więcej
Słowa kluczowe fundament płytowo-palowy, naprężenia kontaktowe, teoria Boussinesqa, interakcja

piled raft foundation, contact stresses, Boussinesq theory, interaction

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Cyfrowym UTP w Bydgoszczy  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXI Konferencja Naukowa, 2015
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/