Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Woziwodzki, Zbigniew; Zawalski, Andrzej

Ocena przesuszenia różnych stratygraficznie podłoży ekspansywnych powodujących uszkodzenia budynków

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu The assessment of the desiccation process of different chronostratigraphically expansive subsoils
Opublikowane w Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki
Zakres stron 365-370
Język polski
Miejsce wydania Bydgoszcz
Wydawca Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Data wydania 2015
ISBN 978-83-64235-73-3
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXI]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2015]

tematyka
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań stanu przesuszenia przez drzewa podłoży ekspansywnych różnego pochodzenia (stratygraficznie przynależnych do neogenu i czwartorzędu). Zwrócono uwagę na konieczność ... więcej

The paper shows the research results of desiccation process of different chronostratigraphically (Neogene/Pliocene and Quaternary) expansive subsoil caused by trees. The paper also points out the necessity ... więcej
Słowa kluczowe iły, podłoża ekspansywne, przesuszenie iłów, skurcz iłów

clay, expansive subsoil, clay desiccation, clay shrinkage

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Cyfrowym UTP w Bydgoszczy  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXI Konferencja Naukowa, 2015
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/