Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Gwizdała, Kazimierz; Więcławski, Paweł

Nośność graniczna oraz interpretacje metod bezpośrednich dla pali przemieszczeniowych

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu The ultimate bearing capacity and interpretations of direct methods for displacement piles
Opublikowane w Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki
Zakres stron 237-244
Język polski
Miejsce wydania Bydgoszcz
Wydawca Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Data wydania 2015
ISBN 978-83-64235-73-3
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXI]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2015]

tematyka
Abstrakt
W ocenie możliwości przenoszenia przez pale obciążenia od projektowanych obiektów należy wykorzystywać pełną krzywą zależności obciążenie – osiadanie pala aż do wartości stanu granicznego. ... więcej

The rating of load bearing capacity for piles foundations should take into account the full load-settlement relationship, up to the limit state. An important problem is the selection of a reliable method ... więcej
Słowa kluczowe krzywa osiadania pali, nośność graniczna pali, SPLT, metody bezpośrednie

load-settlement curve, ultimate bearing capacity of a pile, static pile load test, direct methods

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Cyfrowym UTP w Bydgoszczy  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXI Konferencja Naukowa, 2015
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/