Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Kozłowski, Tomasz; Ludynia, Agata

Współczynnik filtracji gruntów słabo przepuszczalnych jako funkcja wybranych parametrów fizycznych i strukturalnych

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu Permeability coefficient of low permeable soils as a function of physical and structural parameters
Opublikowane w Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki
Zakres stron 253-260
Język polski
Miejsce wydania Bydgoszcz
Wydawca Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Data wydania 2015
ISBN 978-83-64235-73-3
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXI]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2015]

tematyka
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań współczynnika filtracji gruntów słabo przepuszczalnych metodą Heada w komorze aparatu trójosiowego. Badaniom poddano osiem gruntów spoistych o skrajnie zróżnicowanych ... więcej

Results of investigation of the permeability coefficient for low permeable soils developed with Head’s method have been presented. Eight cohesive soils of different properties have been used as the material. ... więcej
Słowa kluczowe grunty słabo przepuszczalne, współczynnik filtracji, spadek hydrauliczny, porozymetria rtęciowa

low permeable soil, permeability coefficient, hydraulic gradient, mercury porosimetry

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Cyfrowym UTP w Bydgoszczy  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXI Konferencja Naukowa, 2015
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/