Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49550)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Sas, Wojciech; Gabryś, Katarzyna; Soból, Emil; Szymański, Alojzy; Głuchowski, Andrzej

Stiffness and damping of selected cohesive soils based on dynamic laboratory tests

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu Sztywność i tłumienie wybranych gruntów spoistych na podstawie dynamicznych badań laboratoryjnych
Opublikowane w Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki
Zakres stron 325-332
Język angielski
Miejsce wydania Bydgoszcz
Wydawca Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Data wydania 2015
ISBN 978-83-64235-73-3
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXI]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2015]

tematyka
Abstrakt
In this paper, the authors have presented the literature review concerning dynamic laboratory tests. Results of the resonant column (RC) tests on cohesive soil have also been shown. Values of shear modulus ... więcej

W artykule, autorzy przedstawili przegląd literatury dotyczącej dynamicznych badań laboratoryjnych gruntów. Zaprezentowali na ich tle wyniki testów z kolumny rezonansowej wykonanych na ile pylastym ... więcej
Słowa kluczowe resonant column, shear modulus, damping ratio, cohesive soil

kolumna rezonansowa, moduł ścinania, współczynnik tłumienia, grunt spoisty

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Cyfrowym UTP w Bydgoszczy  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXI Konferencja Naukowa, 2015
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/