Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49550)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Markiewicz, Barbara; Pereta, Karol; Piątkowski, Grzegorz

Właściwości dynamiczne modelu płyty pomostowej zbrojonej prętami kompozytowymi

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu The dynamic properties of the bridge deck slab model reinforced with FRP bars
Opublikowane w Wybrane problemy budownictwa
Zakres stron 257-264
Język polski
Miejsce wydania Bydgoszcz
Wydawca Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Data wydania 2015
ISBN 978-83-64235-71-9
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXI]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2015]

tematyka
Abstrakt
W ciągu ostatnich dziesięcioleci można zauważyć wzrost zakresu stosowania kompozytów w różnych obszarach techniki. Kompozyty stosowane niegdyś głównie w lotnictwie obecnie zaczynają być wykorzystywane ... więcej

Significant application of composites can be observed in numerous fields of technology over last decades. Composite materials mainly used in the aeronautics industry are gaining more and more appreciation ... więcej
Słowa kluczowe płyta pomostowa, beton lekki, pręty FRP, analiza modalna

bridge deck slab, lightweight concrete, FRP bars, modal analysis

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Cyfrowym UTP w Bydgoszczy  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXI Konferencja Naukowa, 2015
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/