Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49550)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Wysokowski, Adam; Mońka, Michał

Badania laboratoryjne fundamentów z blach stalowych stosowanych w mostach gruntowo-powłokowych

typ: referat opublikowany w książce

 

Wariant tytułu Laboratory tests of steel corrugated foundations in buried corrugated metal structures
Opublikowane w Wybrane problemy budownictwa
Zakres stron 297-310
Język polski
Miejsce wydania Bydgoszcz
Wydawca Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Data wydania 2015
ISBN 978-83-64235-71-9
Nazwa konferencji [Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB]
Numer konferencji [LXI]
Miejsce konferencji [Bydgoszcz]
[Krynica]
Data konferencji [2015]

tematyka
Abstrakt
Opisywane w pracy zagadnienie techniczne dotyczy aspektów wykonywania fundamentów dla konstrukcji gruntowo-powłokowych. Nowoczesność konstruowania powłok w tych obiektach wyprzedziła rozwiązania ... więcej

Technical issues described in this paper concern the aspects of the implementation of foundations of buried corrugated metal structures. Innovative solutions related to the construction of these structures ... więcej
Słowa kluczowe mosty gruntowo-powłokowe, fundamenty podatne, blachy faliste, badania laboratoryjne

buried corrugated metal structures, flexible foundations, corrugated steel plates, laboratory tests

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Cyfrowym UTP w Bydgoszczy  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
LXI Konferencja Naukowa, 2015
Konferencje Krynickie - Referaty /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/